Tìm kiếm tin tức
Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày cập nhật 06/01/2017

Sáng ngày 05/01/2017, tại hội trường Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi, Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan Tỉnh Đoàn.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Gia Công - Bí thư Chi bộ, Bí thư Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí trong Chi ủy, cán bộ, đảng viên trong cơ quan Tỉnh Đoàn.
 
Trong thời gian một buổi, các đồng chí cán bộ, đảng viên cơ quan Tỉnh Đoàn đã được nghiên cứu, quán triệt nội dung của các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII theo các chuyên đề: Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 05-NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Ngoài ra, các đại biểu còn được quán triệt Kết luận số 09-KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017”.

Đồng chí Nguyễn Thành Nhân báo cáo các nội dung Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) đến Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Gia Công - Bí thư Chi bộ, Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên cơ quan nghiêm túc học tập, nghiên cứu các nội dung Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII và viết bài thu hoạch về những nội dung đã được học tập, quán triệt.

Thành Nhân

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.859.728
Truy cập hiện tại 1.127