Tìm kiếm tin tức
Học tập và làm theo lời Bác
Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi của Tổ quốc dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại các anh, các chị đã lên đường dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, để làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta.  
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; Những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần rất lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.  
Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Lời kêu gọi của Người đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển, trở thành cao trào cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta. Nhờ phong trào thi đua ái quốc lan rộng, cả tiền tuyến và hậu phương và đến tháng 5 – 1954, dân tộc ta đã làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sức mạnh của phong trào thi đua: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”, “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”, “Nghìn việc tốt”… đã góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 70 năm đã đi qua, lời chỉ bảo của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” vẫn còn nguyên giá trị và mãi mãi là kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.  
70 năm đã qua nhưng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948, lời hiệu triệu vẫn vang mãi, vẫn còn đó đầy tính hiện thực, luôn thúc giục lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của mỗi người dân Việt Nam.  
70 năm qua, lời kêu gọi về lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ, đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc, kiến thiết đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.  
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bác Hồ luôn dành những tình cảm đặc biệt đối với đồng bào, chiến sĩ, quân và dân trong tỉnh. Những tình cảm đó được thể hiện qua từng bức thư của Bác.  
Khi nói về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng – một học trò xuất sắc, một cộng sự thân thiết, gần gũi của Người đã viết, đó là “cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”.  
Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách thống nhất biện chứng, tạo thành diện mạo, nhân cách văn hoá, nhất là văn hoá lãnh đạo.  
Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có Công văn số 724 -CV/TWĐTN-BTG ngày 14/5/2018 về việc ban hành 02 chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2018.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.230.897
Truy cập hiện tại 411