Tìm kiếm tin tức
Đoàn Khối cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh: Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đoàn viên thanh niên
Ngày cập nhật 05/04/2019

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Chiều ngày 4/4/2019, Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

 

Đến dự có đồng chí Cao Ngọc Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Đắc Dũng – UVBCH Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - UVTV, Trưởng Ban Công tác thanh niên Tỉnh Đoàn; đồng chí Trần Đình Bình - UVBCH Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Trương Thị Diệu – Phó Bí thư Đoàn Khối.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Đình Bình - UVBCH Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh rằng để tiếp tục tạo sức lan tỏa tích cực phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là các chuyên đề năm 2019, mỗi cán bộ đoàn cần có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; thực sự là người bạn gần gũi của thanh niên, không kiêu căng, tự mãn, xa rời thanh niên, xa rời thực tiễn; không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ đoàn phải là người tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo. Đồng thời, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cán bộ đoàn. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đoàn tại địa bàn dân cư và các khu vực đặc thù…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Đắc Dũng - UVBCH Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh báo cáo những nội dung cơ bản của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

Thông qua hội nghị đã giúp các cấp bộ Đoàn chỉ đạo việc nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; đồng thời giúp các cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững, hiểu rõ những điểm cơ bản, cốt lõi của Chuyên đề năm 2019, qua đó có những hành động thiết thực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động thực tiễn.

Văn phòng Đoàn khối 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.832.929
Truy cập hiện tại 930