Tìm kiếm tin tức
Phong Điền: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh năm 2019
Ngày cập nhật 12/03/2019

Với mong muốn đảm bảo vệ sinh môi trường thông qua phong trào Ngày chủ nhật Xanh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cộng đồng, đặc biệt là lực lượng ĐVTN, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phong Điền đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn triển khai tốt các hoạt động ra quân Ngày Chủ nhật xanh, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

 

Với phương châm “Vì một môi trường xanh không rác thải”, tuổi trẻ Phong Điền đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, phong phú hướng về môi trường. Cụ thể, trong tuần vừa qua, Xã Đoàn Điền Lộc, Điền Hòa, Phong Mỹ tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn khu vực nông thôn; tổ chức trồng và chăm sóc bảo vệ cây xanh, xây dựng các đội, nhóm thanh niên tình nguyện tuyên truyền, triển khai mô hình làng xã sáng - xanh - sạch - đẹp; mô hình “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”. Ngoài ra, Xã Đoàn Điền Môn tổ chức ngày hội đoàn viên cho ĐVTN trong xã tham gia các hoạt động thể dục thể thao và ra quân Ngày Chủ nhật xanh.

Để phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa trong toàn xã hội, trong thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện Đoàn sẽ chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn tập trung thực hiện tốt phong trào Ngày Chủ nhật xanh, đảm nhận các tuyến đường, mô hình để ra quân bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp; tiếp tục nhân rộng những mô hình, cách làm hay để phong trào ngày càng hiệu quả.

Huyện Đoàn Phong Điền

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.003.718
Truy cập hiện tại 957