Tìm kiếm tin tức
Cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp - sống có ích"
Ngày cập nhật 19/04/2018

Với phương châm mình vì mọi người, mọi người vì mình; sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội; sống có lý tưởng cao đẹp, tự tin trong hội nhập quốc tế, sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng, cống hiến vì Tổ quốc... cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hội viên, thanh niên

Xung kích tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Tuyên truyền vận động hội viên, thanh niên xung kích đi đầu xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, trong xã hội; góp phần xây dựng người thanh niên trong thời kỳ mới có lối sống lành mạnh, có đạo đức, văn hóa; giữ gìn, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; cổ vũ và đề cao các giá trị truyền thống tốt đẹp trong quan hệ và cách sống của người VN.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với việc thực hiện các chương trình, các cuộc vận động của Hội LHTN VN.

Định kỳ tổ chức các hoạt động, như: Hành trình thanh niên làm theo lời Bác; các diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác -  sống đẹp vì cộng đồng“; “Thanh niên sống đẹp vì cuộc sống cộng đồng” ở các cấp.

Học tập rèn luyện không ngừng, phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học công nghệ

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên về học tập là con đường để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu; là điều kiện để lập thân, lập nghiệp, vượt qua thách thức trong điều kiện phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, hội nhập kinh tế quốc tế...

Tổ chức các hoạt động nhằm động viên, khuyến khích thanh niên tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng các hình thức hỗ trợ thanh niên học tập. Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình quỹ học bổng hỗ trợ thanh niên, chú trọng đến các đối tượng thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên trong học tập.

Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ VN và các tổ chức tập thể khác cùng hành động để cổ vũ, hỗ trợ, biểu dương thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Chủ động phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo và các ban ngành, đoàn thể xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực phù hợp với thanh niên, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Gương mẫu chấp hành pháp luật

Vận động hội viên, thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật, góp phần hình thành văn hóa “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Vận động hội viên, thanh niên chủ động tham gia tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giám sát việc thực thi pháp luật của hệ thống các cơ quan hành pháp, góp phần tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ và phát triển thanh niên trong sự công khai, minh bạch và thượng tôn pháp luật

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nhất là Luật An toàn giao thông, các luật chuyên ngành có liên quan đến từng đối tượng, nghề nghiệp của hội viên, thanh niên. Giáo dục, cổ vũ ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tuân thủ nội quy, quy định của tổ chức, tập thể, cộng đồng.

Đa dạng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng các hình thức sân khấu hóa, hội thảo, diễn đàn thanh niên xây dựng luật... để thu hút, hấp dẫn thanh niên.

Nguồn: thanhnien.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.357.218
Truy cập hiện tại 37