Tìm kiếm tin tức
Hương Trà: Đẩy mạnh thực hiện chủ trương "1+1", mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội
Ngày cập nhật 19/06/2019

Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn Thị xã Hương Trà tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương 1+1 theo Hướng dẫn số 22-HD/TĐTN-TCKT, ngày 20/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Ðây được coi là nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội.

 

Trong năm 2019, tiếp tục quán triệt trong toàn thể đoàn viên và hội viên, nhiệm vụ công tác vận động quần chúng nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh, Thị Đoàn Hương Trà ban hành các văn bản đề nghị các Đoàn cơ sở quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương “1+1” năm 2019 với những nội dung, cụ thể: Xây dựng nội dung triển khai chủ trương “1+1” trong năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng thời, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương tới các cơ sở Đoàn trực thuộc và đoàn viên, thanh thiếu niên; Tuyên truyền, vận động, tập hợp thanh thiếu nhi tham gia vào các hoạt động, phong trào, cuộc vận động... của Đoàn, Hội, Đội nhằm tạo nguồn phát triển đoàn viên; đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên như: Tổ chức các Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tình nguyện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các diễn đàn kết nối thanh niên qua mạng xã hội... để việc phát triển, kết nạp đoàn viên, hội viên mới trở thành một phong trào thi đua; Chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên trong khối trường học, mỗi Chi đoàn cần có kế hoạch thực hiện cụ thể chủ trương “1+1” để phát huy vai trò của người đoàn viên trong việc giới thiệu, bồi dưỡng, giúp đỡ thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội; Quan tâm kết nạp vào tổ chức Đoàn những thanh niên trưởng thành từ Câu lạc bộ, Đội, nhóm của Hội, những nơi có nhiều thanh niên nhưng chưa được tập hợp, bồi dưỡng...

Thực hiện hiệu quả chủ trương “1+1” ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ các xã, phường và đơn vị trực thuộc đã tổ chức quán triệt, phổ biến về chủ trương “1+1” đến các cơ sở Đoàn. Qua đó tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên” nhân dịp 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trong các đợt kiểm tra chuyên đề, kiểm tra 6 tháng, các cấp bộ Đoàn đã lồng ghép kiểm tra việc thực hiện chủ trương “1+1” góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ trương.

Điển hình trong năm 2019, Xã Đoàn Bình Điền, huyện Hương Trà đã tích cực thực hiện có hiệu quả chủ trương “1+1” với nội dung tuyên truyền phong phú, đa đạng, chú trọng đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại địa phương trong thời gian qua, quyền lợi và nghĩa vụ của người đoàn viên,... Theo anh Phan Đăng Khoa – Bí thư Xã Đoàn Bình Điền chia sẻ: “Bám sát Hướng dẫn của Tỉnh Đoàn, trong năm qua, thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội facebook cá nhân, qua các phong trào, các hoạt động của đoàn địa phương, bản thân cùng tất cả đoàn viên thanh niên xã Bình Điền đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn, Hội, giúp cho thanh niên trong xã thấy được niềm vinh dự và muốn tham gia vào tổ chức của Đoàn”.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị Đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh hiệu quả của chủ trương “1+1”, qua đó góp phần mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng của tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn thị xã.

* Một số hình ảnh hoạt động nổi bật của trong việc thực hiện chủ trương:

Thị Đoàn Hương Trà


 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.878.598
Truy cập hiện tại 31