Tìm kiếm tin tức
Đoàn Công an tỉnh: Tổ chức Hội nghị triển khai 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên
Ngày cập nhật 12/03/2019

Ngày 12/3/2019, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên.

Qua một buổi triển khai 6 bài học lý luận chính trị cho gần 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên công an tỉnh, các đồng chí đã nắm được những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh –Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông qua Hội nghị đã giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên công an tỉnh nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao tinh thần xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ được giao góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Công an tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.848.966
Truy cập hiện tại 217