Tìm kiếm tin tức
Hiệu quả từ mô hình tặng con giống trên vùng cao A Lưới
Ngày cập nhật 24/09/2018

Với mục tiêu “tặng cần câu” và “định hướng cần câu”, nhằm làm tăng hiệu quả trợ giúp, hướng đến giảm nghèo bền vững, chương trình đã trao tặng con dê giống cho các hộ nghèo xã A Roàng, huyện A lưới.

Sau một năm, mô hình tặng dê giống bước đầu có hiệu quả, đa số các cá thể  phát triển bình thường và cho kết quả tốt. Mô hình này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, kết quả mô hình đã tạo sinh kế, hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân.

Phong trào đã góp phần lan tỏa sự ủng hộ, giúp đỡ đoàn viên thanh niên, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Các phong trào dần ghi dấu ấn, xuất hiện nhiều mô hình hay giúp đoàn viên, thanh niên ổn định cuộc sống và yên tâm tham gia hoạt động Đoàn.

Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.519.713
Truy cập hiện tại 780