Tìm kiếm tin tức
Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh: Thực hiện chương trình phối hợp phòng, chống ma tuý trong cán bộ, đoàn viên
Ngày cập nhật 18/09/2018

Nhằm hạn chế tác hại do ma tuý gây ra, Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh đã thực hiện các chương trình phối hợp phòng, chống ma tuý trong ĐVTN, chỉ đạo sâu sắc đến từng cơ sở. Từ đó, phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần làm giảm tệ nạn ma tuý trong thanh - thiếu niên.

 

 

Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giúp ĐVTN trong đơn vị hiểu rõ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của tội phạm ma tuý, tác hại của tệ nạn ma tuý gây ra để chủ động có biện pháp tự phòng ngừa và nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong việc mạnh dạn đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn ma tuý. Từ đó, góp phần làm giảm, làm dừng tệ nạn ma tuý trong cán bộ, ĐVTN.

Đoàn Khối Cơ quan tỉnh phát động phong trào phòng chống tệ nạn ma tuý cho ĐVTN

Bên cạnh đó, Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh đã tổ chức thực hiện cuộc vận động “3 không với ma tuý” (không sử dụng; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma tuý; không dung túng, không bao che tội phạm và tệ nạn xã hội) được đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị đồng tình ủng hộ và tự nguyện viết cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn ma tuý, góp phần làm giảm nguy cơ, điều kiện, nguyên nhân phát sinh tội phạm, tệ nạn ma tuý trong thanh - thiếu niên.

Ngoài ra, Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh cũng chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện công tác cảm hoá, giúp đỡ, giáo dục thanh, thiếu niên sau cai nghiện. Tổ chức các đợt thăm hỏi, động viên, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giúp họ vượt qua mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống. Tạo điều kiện cho những thanh niên sau cai nghiện tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ, tổ, nhóm, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhằm giúp đỡ và tiếp tục quản lý, giáo dục, tạo sự đồng cảm, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử của xã hội đối với những thanh - thiếu niên lầm lỗi, giúp họ sớm hoàn lương, tái hoà nhập cộng đồng, hạn chế tình trạng tái nghiện, tái phạm và trở thành người có ích cho xã hội, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh nhà.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.859.836
Truy cập hiện tại 1.156