Tìm kiếm tin tức
Hoàn thành Kiểm tra Chương trình công tác năm 2018
Ngày cập nhật 02/11/2018

Nhằm kiểm tra công tác triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; từ ngày 02/10 – 2/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập 03 Tổ công tác, tiến hành làm việc với các Huyện, Thị, Thành Đoàn.

 

Tại các buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo việc triển khai chương trình công tác năm 2018 tập trung vào các nội dung: Tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng năm 2018; thực trạng công tác cán bộ Đoàn, hoạt động Đoàn tại các địa phương, đơn vị và tình hình quản lý đoàn viên hiện nay; quá trình triển khai thực hiện phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua. Vai trò của Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên tại địa phương;…

Các tổ công tác làm việc trên tinh thần nắm bắt thông tin cơ sở; trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai hoạt động Đoàn tại cơ sở; tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 tại địa phương, đơn vị; tình hình đoàn viên đang sinh hoạt tại địa bàn dân cư; tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho ĐVTN; nắm bắt những mô hình phát triển kinh tế của thanh niên tại địa phương.

Sau gần 1 tháng triển khai, các Tổ công tác đã hoàn thành công tác kiểm tra 9/9 đơn vị Huyện, Thị, Thành Đoàn. Các buổi làm việc diễn ra sôi nổi với nhiều chia sẻ từ các đơn vị, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng đã được các đơn vị triển khai và nhân rộng, nhiều mô hình phát triển kinh tế của thanh niên bước đầu có hiệu quả và giải quyết được một số lao động tại địa phương; các đơn vị đã thẳng thắn chia sẽ những khó khăn trong công tác tập hợp thanh niên tại địa bàn dân cư; vấn đề tiếp cận vốn cho thanh niên khởi nghiệp, công tác quản lý đoàn viên thanh niên còn gặp nhiều bất cập; vấn đề giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên;… Theo đó, nhiều kiến nghị, đề xuất của các đơn vị cũng được bày tỏ như: Mong muốn Đoàn cấp trên quan tâm, kiến nghị với các cấp chính quyền quan tâm các hình thức hỗ trợ kinh phí cho Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư, tạo điều kiện về kinh phí để tổ chức các hoạt động, quan tâm hơn nữa trong các chính sách, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất, mở rộng kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết cho thanh niên tại địa phương; …

Tại các phiên làm việc, các Tổ công tác cũng đã đánh giá cao các đơn vị đã hoàn thành tốt Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng năm 2018 với nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, sôi nổi, đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, định hướng về nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong trong thời gian tới để đạt được những thành tích cao nhất.

Hồng Tuyết

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.696.005
Truy cập hiện tại 1.157