Tìm kiếm tin tức
Hương Trà: Hội nghị thông tin tuyên truyền chính sách đối ngoại, các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam đến đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở năm 2019
Ngày cập nhật 11/09/2019

Sáng ngày 22/4/2019, Thị Đoàn Hương Trà đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2019, trong đó tập trung thông tin tuyên truyền chính sách đối ngoại, các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt trên toàn địa bàn thị xã.

 

Tại hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã triển khai các thông tin tuyên truyền chính sách đối ngoại, các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam đến đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở.

Với nhiều nội dung thời sự kịp thời, hội nghị đã mang lại nhiều kiến thức về công tác đối ngoại của đất nước giúp cán bộ đoàn cơ sở có cái nhìn sâu sắc về tầm quan trọng của công tác thanh niên với quốc tế, từ đó có nhiều phương pháp tổ chức, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên về công tác hội nhập toàn cầu hiện nay.

Thị Đoàn Hương Trà

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.009.048
Truy cập hiện tại 728