Tìm kiếm tin tức
Phú Lộc: Hội nghị chuyên đề 2019 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi
Ngày cập nhật 23/05/2019

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2019), sáng ngày 19/5/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Lộc, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Lộc đã tổ chức Hội nghị triển khai các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” cho hơn 100 cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã triển khai chuyên đề năm 2019 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” đến các cán bộ đoàn. Trong đó nhấn mạnh nội dung cán bộ đoàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi cần tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây: chú trọng xây dựng phong cách làm việc dân chủ, tôn trọng nguyên tắc của tổ chức Đoàn; quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi để đề xuất phương án giải quyết kịp thời, thỏa đáng; chủ động tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi.

Thông qua buổi sinh hoạt, cán bộ Đoàn nhận thức cao về giá trị cốt lõi của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm thường xuyên và liên tục gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong thanh thiếu niên.

Huyện Đoàn Phú Lộc

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.876.613
Truy cập hiện tại 1.285