Tìm kiếm tin tức
Hội thảo Góp ý kiến vào dự thảo Luật Thanh niên (Sửa đổi)
Ngày cập nhật 06/12/2018

Sáng ngày 06/12/2018, tại Khách sạn Hương Giang, thành phố Huế; Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Góp ý kiến vào dự thảo Luật Thanh niên (Sửa đổi).

 

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trương ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban soạn thảo xây dựng dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Tỉnh Đoàn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại Kỳ họp lần thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006. Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn 10 năm thi hành, Luật đã bộc lộ những bất cập cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm  đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển thanh niên, công tác thanh niên, cũng như sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Tham dự Hội thảo, các ý kiến đều cho rằng, việc sửa đổi Luật Thanh niên là cần thiết, nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định để tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các ý kiến tham gia tại Hội thảo đã tập trung vào một số vấn đề như: Các quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc; trách nhiệm của thanh niên trong quản lý nhà nước và xã hội; trách nhiệm của nhà nước đối v