Tìm kiếm tin tức
Hương Trà: “Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”
Ngày cập nhật 19/07/2019

Vào tối 13/7/2019, Ban Thường vụ Thị Đoàn Hương Trà đã tổ chức Lễ tuyên dương 18 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đã có nhiều đóng góp trong lao động, công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có nhiều sáng kiến, ý tưởng được ứng dụng hiệu quả, thiết thực đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trong thực hiện các công trình phần việc thanh niên hoặc trong công tác học tập, lao động sản xuất, là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 

Tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Trong 03 năm qua, các cấp bộ Đoàn từ thị xã đến cơ sở đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; cụ thể hóa thông qua các các công trình, phần việc cụ thể. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn và tuổi trẻ toàn thị xã Hương Trà; lan tỏa đến từng chi đoàn, chi hội, chi đội, từng đoàn viên, thanh, thiếu niên, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng của tuổi trẻ toàn thị xã.

Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã ngày càng nhận thức rõ giá trị to lớn và tự giác học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ một cách thường xuyên, nghiêm túc. Nhiều tập thể, cá nhân đã có công trình, phần việc làm theo gương Bác với tinh thần tự giác cao, xứng đáng là tấm gương điển hình.

Xuân Thịnh - Thị Đoàn Hương Trà

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.878.634
Truy cập hiện tại 37