Tìm kiếm tin tức
Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Đẩy mạnh thực hiện chủ trương 1+1
Ngày cập nhật 14/05/2019

Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên trong năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được 1 thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội (chủ trương 1 + 1) cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và đặc biệt là Đoàn các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trực thuộc.

 

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành văn bản đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương “1+1” dựa trên hướng dẫn đã được triển khai trong năm 2018. Qua đó, chỉ đạo các Đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động, tập hợp thanh niên tham gia vào các hoạt động của Đoàn, Hội nhằm tạo nguồn phát triển đoàn viên; đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên như: tổ chức các Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tình nguyện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các diễn đàn kết nối thanh niên qua các trang mạng xã hội,… để việc kết nạp đoàn viên, hội viên mới trở thành phong trào thi đua. Trong khối các trường học, mỗi chi đoàn có kế hoạch thực hiện chủ trương “1+1” để phát huy vai trò của người đoàn viên trong việc giới thiệu, bồi dưỡng, giúp đỡ thanh niên vào các tổ chức Đoàn, Hội;…

Thực hiện tốt chủ trương trên, Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đã là những đơn vị đi đầu trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên, thu hút thanh niên, mở rộng tổ chức Đoàn, Hội trong đơn vị mình. Trong thời gian qua, với nhiều hoạt động sôi nổi như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động an sinh xã hội, nhớ về cội nguồn,… các Đoàn trường đã tạo những điểm nhấn nổi bật cho hoạt động của Đoàn, giúp thanh niên hiểu rõ những lợi ích khi gia nhập tổ chức Đoàn, Hội, để phát triển kỹ năng của thanh niên và mang sức trẻ cống hiến cho xã hội.

* Một số hình ảnh nổi bật:

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày