Tìm kiếm tin tức
Quy định tiêu chuẩn tuyển chọn đoàn viên, thanh niên định cư tại làng Thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới
Ngày cập nhật 08/12/2010

 

Điều I. Mục tiêu chung
- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện lập thân, lập nghiệp của thanh niên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở vùng khó khăn biên giới.
- Khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, tài nguyên, phát triển kinh tế hàng hoá, xây dựng kinh tế hộ bền vững.
- Giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên và nhân dân tại làng thanh niên.
- Xây dựng khu dân cư trẻ có đời sống văn hoá tiến bộ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
- Xây dựng mô hình hoạt động Đoàn thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương.
            Điều II: Chỉ tiêu, đối tượng và tiêu chuẩn        
1. Chỉ tiêu xét chọn:
            - Năm 2010: 10 hộ thanh niên.
            - Năm 2011: 50 hộ thanh niên.
            - Năm 2012: 40 hộ thanh niên.
            Bố trí, sắp xếp các hộ trong vùng dự án và xét tuyển chọn ở các huyện trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
            2. Đối tượng:
            Các hộ gia đình thanh niên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế (ít nhất là 3 năm tính đến ngày xét tuyển tham gia vào dự án) có nguyện vọng định cư lâu dài tại Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới, tích cực trong sản xuất kinh doanh được chính quyền địa phương xác nhận.
            3. Tiêu chuẩn.
1. Là thanh niên mang quốc tịch Việt Nam, đang sống và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đã lập gia đình, có nguyện vọng định cư, lập nghiệp lâu dài tại Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Trình độ học vấn tối thiểu là lớp 12, riêng đối với thanh niên dân tộc thiểu số có trình độ tối thiểu là lớp 9.
3. Đã hoặc đang xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp hoặc là thành viên tham gia vào các mô hình sản xuất kinh doanh.
4. Có điều kiện sức khoẻ tốt.
5. Không có tiền án, tiền sự, có lối sống lành mạnh, có tinh thần cầu tiến không trông chờ, ỷ lại, năng động, sáng tạo, có hoài bão lớn.
6. Đã từng hoặc đang tham gia các hoạt động xã hội đặc biệt là các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội.
4. Thời gian đăng ký hồ sơ và xét tuyển.
            * Thời gian xét chọn: chia làm 02 đợt trong năm.
- Năm 2010: Thời gian xét tuyển hồ sơ đăng ký vào 15/11/2010.
            - Năm 2011 - 2012:
                                    + Đợt 1: Vào tháng 3 hằng năm.
                                    + Đợt 2: vào tháng 9 hằng năm.
            5. Hình thức xét chọn.
            Ban Quản lý Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thành lập Hội đồng xét chọn các hộ thanh niên thông qua hồ sơ đăng ký và phỏng vấn trực tiếp.
6. Hồ sơ thủ tục.
            - Đơn xin tình nguyện tham gia xây dựng dự án Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
            - Bản khai sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
            - Giấy xác nhận của công an xã, phường, thị trấn về việc chấp hành pháp luật, không có tiền án, tiền sự.
            - Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp.
            - Bản phô tô hộ khẩu có công chứng.
            - Bản phô tô giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có công chứng.
            - Bản phô tô có công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan.
            7. Địa điểm nhận hồ sơ.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế (số 32 Trần Thúc Nhẫn - Thành phố Huế).
            8. Đối tượng ưu tiên.
Ưu tiên các gia đình thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đảng viên, đoàn viên, thanh niên có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên như: Cơ khí, điện, nề, mộc, may mặc, chăn nuôi, trồng trọt, thú y, chăn nuôi thú y, giáo viên, thầy thuốc; thanh niên là người dân tộc thiểu số tại địa phương.
Điều III. Quyền lợi, trách nhiệm
1. Quyền lợi:
Hộ gia đình thanh niên tự nguyện tham gia xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế chấp hành đúng các quy định của Ban Quản lý dự án, tổ chức sản xuất theo đúng mục tiêu, tiến độ dự án sẽ được hưởng các chính sách sau:
- Được Ban Quản lý dự án phối hợp với các ngành liên quan của huyện A Lưới, các xã liên quan hoàn thành các thủ tục nhập hộ khẩu ổn định lâu dài tại làng thanh niên, được tham gia sinh hoạt trong các hoạt động của Làng thanh niên lập nghiệp.
- Được hưởng các nguồn hỗ trợ của Nhà nước theo quy định để đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống ban đầu tại Làng thanh niên lập nghiệp và các chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia khác (nếu có) như: được phân đất ở, đất canh tác vườn đồi; nhận khoán quản lý bảo vệ rừng; được hỗ trợ di dân; hỗ trợ chăn nuôi và trồng trọt của dự án.
- Sau khi các hộ gia đình ổn định nơi ở mới tại Làng thanh niên lập nghiệp, tổ chức sản xuất theo đúng mục tiêu, tiến độ của dự án (sau 12 tháng sản xuất), được Ban quản lý dự án phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương hoàn thành các thủ tục đề nghị UBND huyện A Lưới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng hộ theo Luật Đất đai.
2. Trách nhiệm:
Thanh niên tự nguyện tham gia xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế phải chấp hành pháp luật, quy chế của dự án, tổ chức sản xuất theo đúng mục tiêu, tiến độ, tích cực tham gia các hoạt động của Làng thanh niên lập nghiệp, nếu vi phạm vi phạm thì bị xử lý trong các trường hợp sau:
- Phải cư trú thường xuyên tại nơi đăng ký tham gia.
- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng và trình diễn các mô hình sản xuất có hiệu quả nhằm nhân rộng trên địa bàn và các vùng lân cận.
- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước.
- Tạo mối đoàn kết thân thiện giữa các thành viên tham gia vào dự án và nhân dân ở các vùng lân cận, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới.
- Nếu tự ý rời bỏ Làng thanh niên lập nghiệp mà không có lý do chính đáng, phải đền bù tất cả các chi phí và nguồn vốn của Nhà nước đầu tư cho hộ gia đình.
            - Sử dụng vốn, tài sản, đất đai được Nhà nước hỗ trợ để sản xuất và phục vụ sinh hoạt, nếu sử dụng không đúng mục đích sẽ bị thu hồi.
            - Chấp hành nội quy, quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án (có Quy chế hoạt động đối với cán bộ, thành viên làng thanh niên lập nghiệp), không vi phạm an ninh biên giới.
Điều IV. Tổ chức thực hiện
1. Tỉnh Đoàn:
- Phê duyệt Quy định tiêu chuẩn tuyển chọn thanh niên định cư tại Làng thanh niên lập biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện dự án theo đúng các nội dung, mục tiêu và tiến độ được phê duyệt.
- Chỉ đạo Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thông báo rộng rãi cho các đối tượng đoàn viên, thanh niên có nhu cầu, nguyện vọng tham gia định cư tại Làng thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phối hợp với Ban Quản lý dự án hướng dẫn việc lập hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ của đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia dự án Làng thanh niên lập nghiệp.
2. Ban Quản lý Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế:
- Thông báo công khai tuyển chọn đoàn viên, thanh niên tham gia định cư tại Làng thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huếtrên các phương tiện thông tin đại chúng và kênh thông tin của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp hoặc thông báo về địa phương.
- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký của đoàn viên, thanh niên xin định cư tại làng thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới, thành lập hội đồng xét tuyển, báo cáo Thường trực Tỉnh Đoàn kết quả xét tuyển theo từng đợt và thông báo triệu tập đối với đoàn viên, thanh niên được tiếp nhận.
- Quy hoạch, bố trí đất ở, đất sản xuất, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho các hộ gia đình, tổ chức chỉ đạo sản xuất và các hoạt động khác của dự án theo đúng mục tiêu và tiến độ đã được Trung ương Đoàn phê duyệt.
- Tiếp nhận nguồn vốn đầu tư của Trung ương Đoàn, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và huy động từ các nguồn khác để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong vùng dự án và trên địa bàn theo đúng tiến độ và quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Đảm bảo các nguồn hỗ trợ của Nhà nước theo quy định để hỗ trợ cho các hộ gia đình đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống ban đầu tại Làng thanh niên lập nghiệp.
 
3. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn:
- Tổ chức triển khai quy định này, thông báo rộng rãi đến đoàn thanh niên xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh;
- Chỉ đạo Đoàn thanh niên xã, phường, thị trấn tham mưu với cấp uỷ, chính quyền rà soát, lựa chọn đoàn viên, thanh niên của địa phương tham gia dự án, đồng thời hướng dẫn đoàn viên thanh niên hoàn tất hồ sơ đăng ký tham gia lập nghiệp tại Làng thanh niên.
 Các trường hợp không đạt tiêu chuẩn sau khi xét tuyển, Ban Quản lý dự án không trả lại hồ sơ.
            Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý dự án qua Văn phòng giao dịch số 32 Trần Thúc Nhẫn – Thành phố Huế, Điện thoại: 054.3822174.

                                                                                                                                    BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.866.265
Truy cập hiện tại 518