Tìm kiếm tin tức
Giới thiệu tổng quan Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/12/2010
Khởi công xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới

Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế được quy hoạch với tổng diện 4.260 ha trên địa bàn 3 xã Hương Phong, Hồng Thượng và Phú Vinh huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới sẽ quy hoạch đến năm định hình có 120 hộ thanh niên đến định cư lập nghiệp tại làng TNLN. Dự án Làng TNLN với mục tiêu cụ thể như sau:

1. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện lập thân, lập nghiệp của thanh niên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở vùng khó khăn biên giới.

2. Khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, tài nguyên, phát triển kinh tế hàng hoá, xây dựng kinh tế hộ bền vững.

3. Giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên và nhân dân tại làng thanh niên.

4. Xây dựng khu dân cư trẻ có đời sống văn hoá tiến bộ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

5. Xây dựng mô hình hoạt động Đoàn thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương.

 

BQL LÀNG THANH NIÊN LẬP NGHIỆP

Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.866.284
Truy cập hiện tại 511