Tìm kiếm tin tức
Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, PBGDPL hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)
Ngày cập nhật 25/10/2018

Hướng tới hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), sáng ngày 25/10/2018, Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đồng chí cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Để góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong hoạt động, gắn với việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, những năm qua, Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật một cách thường xuyên, hiệu quả.

Thông qua hội nghị, các cán bộ, chiến sỹ ở BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh còn được tuyên truyền sâu rộng hơn ý nghĩa, nội dung về các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng thời, quán triệt nội dung Luật An ninh mạng năm 2018 và những điểm mới quan trọng, ý nghĩa của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII.

Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.845.098
Truy cập hiện tại 1.599