Tìm kiếm tin tức
Kỹ năng tổ chức hoạt động trong thanh niên
Ngày cập nhật 06/06/2018

Kỹ năng tổ chức hoạt động thanh niên là một trong những đặc trưng cơ bản của người cán bộ làm công tác thanh niên. Việc vận dụng tốt các kỹ năng sẽ giúp cán bộ Đoàn thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên vào tổ chức, các phong trào và chương trình hành động cách mạng của Đoàn, Hội.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.844.925
Truy cập hiện tại 1.528