Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền: Diễn đàn "Tuổi trẻ Quảng Điền nhớ lời Di chúc theo chân Bác"
Ngày cập nhật 12/04/2019

Nhằm đẩy mạnh đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 12/4, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Quảng Điền đã tổ chức Diễn đàn "Tuổi trẻ Quảng Điền nhớ lời Di chúc theo chân Bác".

Tham dự có đồng chí Võ Việt Đức - HUV, Bí thư Huyện Đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện Đoàn và hơn 120 cán bộ Đoàn chủ chốt toàn huyện.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi sôi nổi về giá trị to lớn của Bản Di chúc như một văn kiện lịch sử quan trọng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời căn dặn cuối cùng của một lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa, trông rộng. Ở đó, Người đã thể hiện cao độ tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với thế hệ trẻ, với các tầng lớp nhân dân ta và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tham gia Diễn đàn các đại biểu cũng đề ra nhiều giải pháp để tuổi trẻ Quảng Điền tiếp tục thực hiện Di chúc của Người cũng như thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW.

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ Quangr Điền hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969 - 2019); giúp đoàn viên, thanh niên có nhận thức đầy đủ hơn về thân thế, sự nghiệp, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam và phong trào cách mạng đi tới thắng lợi. 

Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong huyện về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là vai trò nêu gương của người cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.878.670
Truy cập hiện tại 49