Tìm kiếm tin tức
Đoàn Công an tỉnh: Quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”
Ngày cập nhật 12/03/2019

Ngày 12/3/2019, Đoàn Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 với chủ đề “"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” cho 120 cán bộ Đoàn.

 

Những năm qua, việc quán triệt chuyên đề về Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đoàn thanh niên Công an tỉnh nghiêm túc chỉ đạo triển khai gắn với 5 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, thanh niên trong lực lượng. Việc học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay tiếp tục là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức chính trị, đào đức lối sống, trau dồi kỹ năng công tác cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên trong lực lượng từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Công an tỉnh đã được chuyển tải nội dung của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” cho 120 cán bộ Đoàn thông qua những mẫu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách cũng như những câu chuyện có thật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp thanh niên Công an tỉnh tiếp tục phát huy tính tiên phong, sáng tạo, đi đầu trong học tập, làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực, đặc biệt là về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài…

Việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh đất nước hội nhập, phát triển như hiện nay, đòi hỏi mỗi thanh niên trong lực lượng Công an tỉnh luôn chủ động, nắm bắt tình hình, tăng cường rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn Công an tỉnh

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.878.703
Truy cập hiện tại 55