Tìm kiếm tin tức
Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh: Quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt
Ngày cập nhật 12/05/2019

Ngày 12/5/2019, Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho các đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt Bộ Chỉ huy.

Hội nghị nhằm làm cho mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh nhận thức sâu sắc nội dung học tập và làm theo lời Bác, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu; của cán bộ, đảng viên, quần chúng, đoàn viên, hội viên.

Nội dung quán triệt gồm: Chuyên đề 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thời gian tới, Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó tiến hành đồng bộ các mặt công tác; nêu cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, tự giác của  đội ngũ cán bộ, đoàn viên; tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.849.408
Truy cập hiện tại 385