Tìm kiếm tin tức
NHỮNG LỜI BÁC DẠY CÒN VANG MÃI
Ngày cập nhật 04/04/2008

 

“Không có việc gì khó      
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”

Những câu thơ đó với những từ ngữ giản dị, chân chất mà thấm đượm tinh thần triết lý cao cả, thể hiện được một sức mạnh của một lớp người trẻ tuổi với ý chí mãnh liệt không gì lay chuyển và khi ý chí đó thống nhất sẽ là một sức mạnh vô biên vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Đó là lời Bác nói tại Đơn vị thanh niên xung phong vào năm 1950 cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nó luôn khắc cốt ghi tâm với thế hệ trẻ qua các thời kỳ lịch sử, đã giáo dục cho thanh niên về truyền thống cần cù lao động, không ngại khó khăn của dân tộc. Những lời dạy đó đã đi vào cuộc sống một cách tự nhiên bằng những giai điệu hùng hồn, tươi trẻ của bài hát Thanh niên làm theo lời Bác của nhạc sĩ Hoàng Hoà mà bất cứ người đoàn viên thanh niên nào cũng biết đến.

Trong suốt cả cuộc đời đấu tranh cách mạng của mình, Bác Hồ đã dành biết bao tâm sức cho việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ thành những lớp người kế tục xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Quan điểm về "trồng người" đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng, đạo đức của Người và đã biến thành hành động cụ thể trong công tác "đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau". Cái đích cuối cùng của cách mạng là xây dựng một đất nước "độc lập, tự do, hạnh phúc", một xã hội mà "đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Muốn làm được như vậy thì phải có con người cách mạng và con người đó cần phải có đủ tài, đủ đức để chèo lái con thuyền cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng và đưa dân tộc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.      

Sinh thời, Người nói: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Vậy nên, Người luôn dành muôn vàn tình thương yêu, chăm sóc, giáo dục thanh, thiếu niên, nhi đồng. Người dạy: "Thời đại này là thời đại vẻ vang của thanh niên. Thanh niên là những đội xung phong trên các mặt trận chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật". Để làm rạng danh thời đại vẻ vang thì "Thanh niên cần phải có tinh thần gan dạ sáng tạo, cần phải có chí hăng hái và tinh thần tiến lên, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để tiến mãi không ngừng". "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Và "nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà cho mình những gì? Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?"...
Những lời dạy của Người bằng những lời văn đơn giản, cụ thể mà cực kỳ sâu sắc, không phải là những ngôn từ mang triết lý cao siêu, khuôn sáo mà luôn gắn vào nhiệm vụ cụ thể của từng đối tượng. Với phương pháp giáo dục không “nhất thành bất biến” mà chuyển biến linh hoạt, phù hợp với sự biến đổi của thực tiễn khách quan. Người đặc biệt chú ý đến công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động quần chúng, nhất là đối với thanh niên, đó cũng là một khoa học, nghệ thuật của cách mạng. Thanh niên là một đối tượng và là nguồn nhân lực cho cách mạng, công tác Đoàn là công tác vận động, đoàn kết và tập hợp thanh thiếu nhi, do vậy vấn đề có ý nghĩa hàng đầu là việc tìm tòi, lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động phải phù hợp, mà theo Bác tức là phải phân biệt được rõ đâu là bạn, đâu là thù, để từ đó định hướng được giá trị đích thực cho thanh niên. Người nói: "Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân thì phải gắn liền với yêu xã hội chủ nghĩa, vì có tiến lên xã hội chủ nghĩa thì dân mình mới ngày một ấm no thêm, Tổ quốc ngày một giàu mạnh thêm". Bên cạnh đó, cần phải xác định cho thanh niên biết được cái nhục của đói nghèo, lạc hậu, cái tụt hậu xa hơn về kinh tế, về khoa học, kỹ thuật và công nghệ so với các nước trong khu vực và thế giới; khơi dậy tinh thần tự tôn dân tộc, quyết tâm chấn hưng đất nước, không bỏ lỡ thời cơ và vận hội, không chậm chạp trong khi thế giới đang chuyển động như vũ bão; phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong thanh niên, đẩy lùi mọi nguy cơ, vượt qua mọi thách thức. Người dạy: "Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó". Đây là một lời dạy để mỗi một thanh niên cần phải trang bị những kiến thức cần thiết, chuẩn bị một tâm thế vững vàng để lao vào thực tiễn và làm chủ đất nước.
Đất nước ta đang chuyển mình bước vào giai đoạn mới, giai đoạn đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, với những thời cơ và vận hội lớn đan xen những thách thức không nhỏ, cần phát huy tính năng động của mỗi người trên tất cả các mặt. Mặt khác phải nhận biết và khắc phục những mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường, đặc biệt đó là lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, tâm lý chạy theo đồng tiền trong thanh niên, làm phai nhạt truyền thống đoàn kết, tình nghĩa, tương thân tương ái của dân tộc. Do đó, trong xu thế toàn cầu hoá kinh tế ngày càng phát triển đòi hỏi phải củng cố, kế thừa và phát triển tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh. Những lời dạy bảo ân cần và tấm gương trong sáng bình dị của Người luôn mang đậm tính nhân văn cao cả và là bài học làm người đầy quý giá cho thế hệ trẻ. Nó đã và đang cổ vũ lòng nhiệt tình cách mạng, động viên ý chí của tuổi trẻ không ngại khó khăn, gian khổ sẵn sàng cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
                                                                                            TRẦN ĐỨC HỢP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.849.164
Truy cập hiện tại 302