Tìm kiếm tin tức
Tập huấn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo năm 2019
Ngày cập nhật 17/06/2019

Ngày 17/6/2019 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tập huấn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo năm 2019 và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên chủ chốt trên địa bàn huyện Nam Đông.

 

Tại buổi tập huấn, cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt trên địa bàn huyện Nam Đông đã được nghe lãnh đạo Ban Dân tộc - Ban Tôn giáo tỉnh thông tin về các chủ trương, đường lối cuả Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo như: Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Quan điểm đổi mới của Đảng về tôn giáo tín ngưỡng; chính sách, pháp luật bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Luật tín ngưỡng tôn giáo…

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ đoàn viên, hội viên thanh niên được tiếp thu, nâng cao nhận thức về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.878.612
Truy cập hiện tại 35