Tìm kiếm tin tức
Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức học tập 6 bài học lý luận chính trị, Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 19/06/2019

Trong những năm qua, Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã luôn tích cực học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy đối với BĐBP; thường xuyên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các chiến sĩ, Đoàn Bộ đội Biên phòng tổ chức triển khai 6 bài học lý luận chính trị, Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho 200 chiến sĩ.

Tại Hội nghị, báo cáo viên nhấn mạnh việc học tập 6 bài học lý luận chính trị, Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bất khả xâm phạm biên giới quốc gia. Trong đó, BĐBP đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Nhận thức sâu sắc điều đó, cán bộ, chiến sỹ Đoàn Bộ đội Biên phòng đã thường xuyên nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, dũng cảm đi đầu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, thực hiện “Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, tuổi trẻ Đoàn Bộ đội Biên phòng luôn rèn đức, luyện tài, dũng cảm xung kích, đi đầu trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Việc học tập và làm theo Bác đã được đông đảo ĐVTN trong Đoàn cụ thể hóa bằng những nội dung công việc cụ thể như: tuần tra biên giới, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm... Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…, Đoàn Bộ đội Biên phòng đã vận dụng linh hoạt, học tập bằng các việc làm, hoạt động phù hợp.

Các chiến sĩ trao đổi sôi nổi tại Hội nghị về tầm quan trọng và ý nghĩa thời đại của việc học, xem việc học 6 bài học lý luận chính trị, Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải diễn ra thường xuyên, tích cực, không chỉ góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất của bản thân, mà còn thay đổi cách tư duy, cách làm việc hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để tự bản thân rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Có thể thấy, với những việc làm cụ thể, ý nghĩa, qua các phong trào thi đua, việc học và làm theo lời Bác dạy của tuổi trẻ Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang thu được những kết quả thiết thực. Hiệu quả học và làm theo Bác đã thực sự trở thành động lực, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi để ĐVTN trong đơn vị góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.878.589
Truy cập hiện tại 30