Tìm kiếm tin tức
Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2018
Ngày cập nhật 09/10/2018

Ngày 09/10/2018 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2018 cho cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên là bí thư, phó bí thư các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

Tại lớp tập huấn, các đoàn viên thanh niên đã được đồng chí Ngô Văn Trân - Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính khu vực miền Trung quán triệt và phổ biến những nội dung: Công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay, thông tin tình hình tôn giáo trong và ngoài nước; phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;...

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ đoàn viên, hội viên thanh niên  được tiếp thu, nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Ban ĐKTT Thanh niên

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.870.571
Truy cập hiện tại 1.819