Tìm kiếm tin tức
A Lưới: Trao giải cuộc thi sáng tác thơ ca “Yêu thiên nhiên - Thiên nhiên đền đáp”
Ngày cập nhật 02/10/2018

Ngày 28/9, tại Ủy ban nhân dân xã Hương Nguyên, Huyện Đoàn A Lưới tiến hành trao giải Cuộc thi Sáng tác thơ ca “Yêu thiên nhiên - Thiên nhiên đền đáp”.

Cuộc thi Sáng tác thơ ca “Yêu thiên nhiên - Thiên nhiên đền đáp” là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực bảo tồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học gắn với sinh kế bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số Khu bảo tồn sao la tỉnh Thừa Thiên Huế” tại xã Hương Nguy&ecir