Tìm kiếm tin tức
Chương trình Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn
Ngày cập nhật 01/10/2018

Vừa qua, Thị Đoàn Hương Trà đã phối hợp cùng Ban An toàn giao thông Thị xã Hương Trà, Công ty TNHH Honda Lộc Thịnh tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn khu dân cư, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn năm 2018 với sự tham gia đông đảo