Tìm kiếm tin tức
Thành Đoàn Huế: Hội nghị góp ý sửa đổi Luật Thanh niên
Ngày cập nhật 28/09/2018

Nhằm tập hợp đầy đủ ý kiến của đoàn viên thanh niên trong toàn thành phố trong việc đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi Luật Thanh niên, sáng ngày 28/9, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức Hội nghị góp ý sửa đổi Luật Thanh niên, tham gia hội nghị có hơn 60 cán bộ đoàn chủ chốt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý dự thảo Đề cương Luật Thanh niên sửa đổi của Bộ Nội vụ, tập trung thảo luận sôi nổi 9 lĩnh vực liên quan mật thiết đối với thanh niên gồm: Các quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm cụ thể hóa các quyền, nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013 và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chính sách của nhà nước đối với nhóm thanh niên đặc thù; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên; cơ chế phát huy Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội về xây dựng, thực thi chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; Quản lý nhà nước về công tác thanh niên - Trách nhiệm của các chủ thể thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên…

Qua hội nghị nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc đóng góp ý kiến về dự thảo Luật thanh niên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đối với việc sửa đổi Luật thanh niên.

Thành Đoàn Huế

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.832.885
Truy cập hiện tại 907