Tìm kiếm tin tức
Tập huấn thực hiện Chương trình Rèn luyện Đội viên giai đoạn 2018 – 2022
Ngày cập nhật 11/09/2019

Thực hiện Chương trình số 260 CT/HĐĐTW ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng Đội Trung ương về việc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022”; Căn cứ tình hình công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội đồng Đội tỉnh đã ban hành Chương trình Số 02 CT/HĐĐ ngày 13  tháng 11 năm 2018 về việc triển khai Chương trình “Rèn luyện Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 – 2022”. Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình rèn luyện đội viên, Hội đồng Đội trỉnh đã triển khai tập huấn, chỉ đạo các huyện, thị, thành phố lựa chọn và xây dựng các mô hình mẫu triển khai Chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 - 2022.

 

Thực hiện công văn số 08 -CV/HĐĐ ngày 13/11/2018 của Hội đồng Đội tỉnh về việc triển khai Chương trình “Rèn luyện Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 – 2022”. Năm học 2018 – 2019, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai Chương trình “Rèn luyện Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 – 2022” cho 100 giáo viên Tổng phụ trách Đội trên địa bàn toàn tỉnh về những nội dung sữa đổi trong công tác triển khai Chương trình rèn luyện Đội viên trong giai đoạn mới. Thông qua lớp tập huấn, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Đội các Huyện, Thị, Thành phố chọn cử và đăng ký các Liên đội triển khai điểm Chương trình Rèn luyện Đội viên trong giai đoạn mới để các Liên đội khác nắm bắt và triển khai nhiệm vụ đúng theo yêu cầu, nội dung, chương trình đã đề ra.

Danh sách các Liên đội đăng ký thực hiện thí điểm chương trình Rèn luyện đội viên đoạn 2018 – 2022:

Thành phố Huế: TH Thuận Hòa,  THCS Thống Nhất

Huyện A Lưới: TH Hồng Thượng, THCS DTNT A Lưới

Huyện Nam Đông: TH Hương Hòa, THCS DTNT Nam Đông

Huyện Phong Điền: TH Điền Lộc,THCS Nguyễn Duy

Huyện Quảng Điền: TH Số 1 Quảng Phước, THCS Đặng Dung

Thị xã Hương Trà: TH Hương Vân, THCS Hoàng Kim Hoán

Thị xã Hương Thủy: TH Số 1 Thủy Châu, THCS Thủy Dương

Huyện Phú Vang: TH Dương Nỗ, THCS An Bằng

Huyện Phú Lộc: TH Nước Ngọt 2, THCS Lộc Điền

Năm học 2019 – 2020, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình điểm trên địa bàn toàn tỉnh thông qua lớp tập huấn ngày 26/8/2019 tại Thị trấn A Lưới cho hơn 150 giáo viên tổng phụ trách Đội. Qua đó thống nhất chủ trương, quan điểm và phương thức triển khai Chương trình rèn luyện đội viên cho các Liên đội làm điểm tại các huyện, thị, thành phố năm học 2019 - 2020. Chương trình tập huấn nhằm triển khai hiệu quả chương trình "Rèn luyện đội viên", giai đoạn 2019-2022 và tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện và sinh hoạt; góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Tại Hội nghị tập huấn, Hội đồng Đội tỉnh đã hướng dẫn về nội dung, cách thức triển khai và giải đáp những thắc mắc về hồ sơ, sổ sách liên quan đến những thay đổi của Chương trình Rèn luyện đội viên so với giai đoạn trước đây, cụ thể: vẫn giữ nguyên bố cục của chương trình gồm 2 phần: Dự bị đội viên và Rèn luyện đội viên trong đó phần rèn luyện đội viên giữ nguyên 3 hạng của chương trình gồm: Hạng măng non, Hạng sẵn sàng, Hạng trưởng thành, bỏ tên Hạng ba, Hạng nhì, Hạng nhất. Thay 10 chuyên hiệu cũ bằng các yêu cầu cụ thể theo từng nhóm lớp, bám sát 5 nội dung và 5 hình thức rèn luyện của chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 - 2022; đồng thời thống nhất cách tổ chức kiểm tra, công nhận hoàn thành và sử dụng kết quả rèn luyện trong thời gian tới.

Nhân dịp này, các đơn vị cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai Chương trình rèn luyện đội viên, cũng như công tác Đội trong thời gian qua, đồng thời tham gia thảo luận để tìm ra những giải pháp phù hợp để triển khai Chương trình rèn luyện đội viên nói riêng, công tác Đội nói chung trong thời gian tới đạt hiệu quả cao.

Ban Công tác thiếu nhi

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.008.847
Truy cập hiện tại 673