Tìm kiếm tin tức
Phú Lộc: Gần 200 ĐVTN tham gia học tập 6 bài học lý luận chính trị
Ngày cập nhật 30/08/2019

Sáng ngày 24/8/2019, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Lộc phối hợp với Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị học tập lý luận chính trị, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng . Đến dự có đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc  – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng với sự tham gia của gần 200 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc.

 

Hội nghị nhằm trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 6 bài học lý luận chính trị do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp biên soạn.

Qua các chuyên đề học tập đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ đất tổ quốc.

Huyện Đoàn Phú Lộc

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.008.926
Truy cập hiện tại 692