Tìm kiếm tin tức
Hiệu quả mang lại từ việc triển khai mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”
Ngày cập nhật 04/07/2019

Năm 2019 – Năm thanh niên tình nguyện, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh triển khai nhiều giải pháp trên từng lĩnh vực, nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn và một trong những giải pháp được chú trọng triển khai thực hiện là xây dựng mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

 

Mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” được triển khai thực hiện trên 3 mặt: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

1. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên:

Công tác chủ động nắm bắt tình hình đoàn viên, trước hết là công tác quản lý đoàn viên, đã được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn thực sự quan tâm và đầu tư. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chỉ đạo các cơ sở Đoàn nghiên cứu, áp dụng phần mềm quản lý đoàn viên tại đơn vị. Ngoài ra, chương trình rèn luyện đoàn viên, công tác nắm bắt nhu cầu đoàn viên, thanh niên, công tác nắm bắt tình hình địa phương, đơn vị, công tác triển khai và học tập nghị quyết của Đại hội Đảng, Đoàn các cấp,… cũng được chú trọng thực hiện và xem đây là những cơ sở quan trọng để phát huy tính xung kích, tình nguyện và vai trò của tổ chức Đoàn.

 

Hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn” của các bạn ĐVTN tại xã Đoàn Bình Điền, thị xã Hương Trà

2. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác: Công tác triển khai chương trình hoạt động năm, chương trình hành động, kế hoạch công tác nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên đã được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn thực hiện hiệu quả. Các chương trình, kế hoạch xác định khá rõ mục tiêu, phân công và phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, từng đoàn viên tham gia thực hiện. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành văn bản hướng dẫn sinh hoạt chủ điểm theo từng tháng, hướng dẫn triển khai Chủ trương 1+1, qua đó xây dựng, phát triển đoàn viên tại các tổ chức cơ sở Đoàn.

Sinh hoạt Chi đoàn tại tại thôn Pa Rít – Ka vin xã A Đớt, huyện A Lưới

3. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan:

Công tác tham mưu cho Cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn; Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham mưu cho Cấp uỷ tổ chức cho nhiều cán bộ Đoàn tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị,… Công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đã giúp cho nhiều cán bộ Đoàn chủ chốt tinh thông về nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp được thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Bên cạch đó, cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tham mưu cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực xã hội nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị mình như phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn cho đoàn viên thanh niên lập thân lập nghiệp,... Công tác phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ và Hội Chữ Thập đỏ tại các địa phương, đơn vị luôn chặt chẽ, nhịp nhàng, có sự bàn bạc thống nhất trong từng hoạt động, do đó không có sự chồng chéo giữa các đoàn thể, nhất là việc xây dựng chương trình liên tịch hoạt động hàng năm đã tạo được sự chủ động hơn cho các Đoàn cơ sở, từ đó các hoạt động mang lại hiệu quả cao.

Đoàn Phường An Tây phối hợp với đội công tác xã hội thanh niên tổ chức lớp tập huấn lớp kỹ năng cho trẻ em

Thông qua việc triển khai mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động”, hy vọng hoạt động phong trào các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh sẽ ngày càng chất lượng và hiệu quả thiết thực hơn, gắn với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên; đồng thời, thể hiện tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên.

Ban Tổ chức - Kiểm tra

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.845.125
Truy cập hiện tại 1.592