Tìm kiếm tin tức
Phú Lộc: 1.500 đoàn viên được kết nạp mới nhờ thực hiện Chủ trương "1+1"
Ngày cập nhật 02/07/2019

Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/TĐTN-TCKT ngày 20/8/2018 của Tỉnh Đoàn về việc hướng dẫn Triển khai nội dung "chủ trương 1+1", để giúp cán bộ Đoàn, Hội củng cố nghiệp vụ công tác phát triển đoàn viên, hội viên, nhằm tập hợp thanh niên, xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, Hội ngày càng phát triển vững mạnh,  Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Lộc đã tích cực hướng dẫn triển khai thực hiện chủ trương đến các tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc. Qua cách làm mới với 04 bước thực hiện: từ tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch, xây dựng danh sách dự kiến tổ chức bồi dưỡng, tổ chức kết nạp đoàn viên mới, chất lượng và số lượng đoàn viên không ngừng được phát triển, nâng cao. Đến nay, qua hơn 6 tháng thực hiện chủ trương 1+1, toàn đoàn đã tổ chức kết nạp mới trên 1.500 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên lên 5.367 đoàn viên.

Thực hiện chủ trương "1+1", song song với triển khai thực hiện đăng ký Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 – 2022, các đoàn trường học đã tổ chức thành lập trên 06 câu lạc bộ: CLB về âm nhạc, về CLB Ghita, CLB Xanh và CLB An toàn giao,... tổ chức 07 lớp bồi dưỡng kiến thức đoàn và tổ chức kết nạp được được hơn 1000 đoàn viên có chất lượng, trong đó, Đoàn trường THPT Phú Lộc 230 em, THPT Thừa Lưu 400 em, THPT Vinh Lộc 283 em, THPT An Lương Đông 500 em. Đặc biệt, thông qua công tác phát triển đoàn viên, các đoàn trường đã giới thiệu 05 đoàn viên ưu tú là học sinh cho cấp ủy xem xét kết nạp Đảng, nhờ thực hiện chủ trương "1+1" các em đoàn viên học sinh xứng đáng được cấp ủy Đảng xem xét lựa chọn kết nạp, tiêu biểu trong đó, Đoàn viên Đoàn trường THPT Thừa Lưu 01 em, Vinh Lộc 01 em và An Lương Đông 03 em).

Câu lạc bộ ghi ta trường THPT An Lương Đông

Lớp bồi dưỡng kiến thức Đoàn trường THPT Vinh Lộc

Thực hiện chủ trương "1+1" đoàn cơ sở các xã, thị trấn tập trung quán triệt và thực hiện, chất lượng kết nạp đoàn ở các khu dân cư được quan tâm nâng cao; công tác tập hợp, đoàn kết đoàn viên ở khu dân cư được chú trọng hơn, đặc biệt là tổ chức tốt các lễ kết nạp cho đoàn viên mới, đăng ký mua, quản lý và sử dụng thẻ đoàn viên, sổ đoàn viên và sổ chi đoàn; đoàn viên cảm nhân vai trò, vị trí của mình được quan tâm nâng cao hơn, số lượng kết nạp đoàn viên ở các xã, thị trấn đã tăng lên đáng kể, tiêu biểu đoàn xã Lộc Điền trên 30 đoàn viên, xã Vinh Hưng trên 20 đoàn viên,...

Lễ kết nạp Đoàn viên mới đoàn trường THPT Phú Lộc

Lễ kết nạp Đảng viên Đoàn trường THPT Thừa Lưu

Chủ trương "1+1" là phương thức hiệu quả, giúp tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở nâng cao hơn chất lượng đoàn viên, góp phần rèn luyện, giáo dục, phát triển đoàn viên; tạo nên tổ chức đoàn trong sạch, vững mạnh; phát hiện những cá nhân ưu tú làm đội hậu bị tin cậy của Đảng, góp phần thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương đơn vị ngày đạt kết quả cao hơn.

Huyện Đoàn Phú Lộc

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.866.108
Truy cập hiện tại 478