Tìm kiếm tin tức
Phú Lộc: Hiệu quả từ việc thực hiện chủ trương 1+1
Ngày cập nhật 05/11/2018

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các cấp bộ Đoàn trong huyện Phú Lộc đã và đang phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra; trong đó đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện chủ trương “1+1”: Mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.

Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Phú Lộc lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đặt mục tiêu phấn đấu kết nạp được từ 1.000 đến 1.200 đoàn viên mỗi năm để góp phần bổ sung lực lượng trẻ, có chất lượng cho các phong trào, hoạt động của Đoàn và xã hội. Theo đó, trong năm 2018, Ban Thường  vụ  Huyện  Đoàn  đã tổ chức quán triệt, phổ biến về chủ trương “1+1” đến Ban Chấp hành các Đoàn cơ sở  và Chi Đoàn trực thuộc. Các cơ sở Đoàn trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên”“Ngày hội thanh niên” được tổ chức vào Tháng thanh niên. Nội dung tuyên truyền phong phú, đa đạng, chú trọng đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua, quyền lợi và nghĩa vụ của người đoàn viên... Bên cạnh đó, trong các đợt kiểm tra, các cấp bộ Đoàn đã lồng ghép kiểm tra việc thực hiện “1+1” góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ trương này.

Ảnh: Một buổi Lễ kết nạp và trao thẻ đoàn viên nhân dịp kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Qua một năm triển khai thực hiện chủ trương “1+1” đã mang lại những kết quả khả quan. Đến nay, toàn huyện đã phát triển được 1.063 đoàn viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện lần thứ X trong năm 2018.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “1+1”, trong thời gian tới các Đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc trong huyện tiếp tục tổ chức rà soát, nắm lại số lượng thanh niên tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức các hoạt động hướng đến đối tượng là thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn. Các cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký việc giúp đỡ, hướng dẫn thanh niên vào Đoàn thông qua phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên hàng năm; đồng thời phát động phong trào thi đua sôi nổi tại địa phương, đơn vị nhằm thực hiện chủ trương “1+1”./.

Huyện Đoàn Phú Lộc

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.360.794
Truy cập hiện tại 1.071