Tìm kiếm tin tức
Nên có nhiều “sân chơi”để khơi dậy sức sống của thanh niên.
Ngày cập nhật 24/08/2007

Vui chơi là một nhu cầu tâm lý tất yếu của con người. Đặc biệt, khi mà đời sống kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu của xã hội nói chung và mỗi cá nhân nói riêng với hoạt động vui chơi giải trí ngày càng tăng cao hơn.

Các hoạt động của thanh niên hiện nay xuất phát từ đặc điểm tâm lý của giới trẻ cũng như xu thế phát triển chung phát triển của xã hội rất cần những hình thức tổ chức sinh hoạt lành mạnh, có tính giáo dục cao nhưng phải phong phú, hấp dẫn. Vì vậy cần có nhiều sân chơi để tích cực hoá các hoạt động phong trào của thanh niên. Đây là một cách làm hiệu quả để đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể. Để đạt được điều đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần quan tâm về cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí cho thanh niên, đầu tư xây dựng các điểm vui chơi giải trí trong thanh niên thông qua sự tổ chức quản lý của tổ chức Đoàn. Đồng thời các cấp bộ Đoàn cần mở rộng các loại hình vui chơi giải trí công cộng thu hút đầu tư các dự án lớn vào lĩnh vực này. Toàn xã hội tuyên truyền lên án và đẩy lùi tệ nạn xã hội, triệt phá các điểm vui chơi giải trí không lành mạnh đang tồn tại. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục duy trì tạo dựng nhiều sân chơi mới phù hợp với đối tượng thanh niên trên cơ sở phát huy tối đa cơ sở vật chất hiện có trong đó tập trung vào các hoạt động giúp thanh niên hoàn thiện về Đức –trí - thể - mỹ. Thiết nghĩ, đầu tư cho thanh niên là đầu tư tương lai của đất nước. Mong rằng các cấp, các ngành và toàn thể xã hội dành nhiều sự quan tâm hơn về vấn đề tạo nhiều sân chơi cho thanh niên.

Nguyễn Thành Nam – Đoàn trung tâm Bảo tồn di tích cố Đô
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.966.782
Truy cập hiện tại 2.112