Tìm kiếm tin tức
Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh: Tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng chống tác hại thuốc lá, rượu bia trong thanh niên công nhân
Ngày cập nhật 27/10/2017

Nhằm giúp thanh niên công nhân tiếp cận những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, đồ uống có cồn cho thanh niên công nhân.

Đối tượng thanh niên công nhân là một lực lượng quan trọng trong công cuộc kiến thiết xây dựng Tổ quốc. Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay, vai trò của họ càng được khẳng định. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, đội ngũ thanh niên công nhân lại là đối tượng ít được tiếp cận những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Với mục đích nâng cao nhận thức cho ĐVTN công nhân, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp tuyên truyền về tác hại thuốc lá, rượu bia và các chất có cồn…

Bên cạnh đó, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao để nâng cao thể chất trong của thanh niên, tăng thêm tình đoàn kết. Từ đó mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, thu hút thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh niên công nhân góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của mỗi ĐVTN trong tham gia chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

Đoàn khối DN tỉnh

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.361.412
Truy cập hiện tại 1.308