Tìm kiếm tin tức
Quốc khánh Việt Nam qua những cánh tem thư
Ngày cập nhật 31/08/2018

Các bộ tem về đề tài kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 như những nhân chứng lịch sử thể hiện quá trình hình thành và phát triển của nước Việt Nam sau nhiều năm đấu tranh đã giành được độc lập, chủ quyền dân tộc. 

Khi đất nước còn khó khăn, tem thư đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải thông tin liên lạc. Giờ đây, những con tem ít được sử dụng trong đời sống hàng ngày bởi sự phát triển của thư điện tử (email) và các loại loại hình chuyển phát khác. Mặc dù vậy, các bộ tem nói chung và bộ tem về đề tài kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/09/1945 - 02/09/2018 nói riêng có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là những dấu ấn ghi lại hình ảnh lịch sử qua mỗi thời kỳ của đất nước.

Ngày 02/9/1946, nhân kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945), Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phát hành ngày 2/9/1946 do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 12 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1957). Phát hành ngày 02/09/1957 do họa sĩ Ngô Tôn Đệ thiết kế

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 15 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1960). Phát hành ngày 2/9/1960 do các họa sĩ Bùi Trang Chước/Lê Phả thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 25 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1970). Phát hành ngày 2/9/1970 do các họa sĩ Trần Huy Khánh (679-680), Nguyễn Thế Hùng, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 30 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1975). Phát hành ngày 02/09/1975 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trần Huy Khánh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 33 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1978). Phát hành ngày 15/8/1978 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1980). Phát hành ngày 02/09/1980 do các họa sĩ Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Thị Sâm thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 28/8/1985 do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 6/12/1985 do họa sĩ Lê Thanh Đức thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1990). Phát hành ngày 1/9/1990 do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1995). Phát hành ngày 14/8/1995 do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Bưu chính - Viễn thông phát hành bộ tem “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” thể hiện hình ảnh đặc trưng của 54 dân tộc sinh sống trên dải đất Việt. Ngày phát hành 30/8/2005.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quốc khánh Việt Nam qua những cánh tem thư
Ngày cập nhật 31/08/2018

Các bộ tem về đề tài kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 như những nhân chứng lịch sử thể hiện quá trình hình thành và phát triển của nước Việt Nam sau nhiều năm đấu tranh đã giành được độc lập, chủ quyền dân tộc. 

Khi đất nước còn khó khăn, tem thư đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải thông tin liên lạc. Giờ đây, những con tem ít được sử dụng trong đời sống hàng ngày bởi sự phát triển của thư điện tử (email) và các loại loại hình chuyển phát khác. Mặc dù vậy, các bộ tem nói chung và bộ tem về đề tài kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/09/1945 - 02/09/2018 nói riêng có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là những dấu ấn ghi lại hình ảnh lịch sử qua mỗi thời kỳ của đất nước.

Ngày 02/9/1946, nhân kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945), Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phát hành ngày 2/9/1946 do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 12 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1957). Phát hành ngày 02/09/1957 do họa sĩ Ngô Tôn Đệ thiết kế

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 15 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1960). Phát hành ngày 2/9/1960 do các họa sĩ Bùi Trang Chước/Lê Phả thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 25 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1970). Phát hành ngày 2/9/1970 do các họa sĩ Trần Huy Khánh (679-680), Nguyễn Thế Hùng, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 30 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1975). Phát hành ngày 02/09/1975 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trần Huy Khánh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 33 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1978). Phát hành ngày 15/8/1978 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1980). Phát hành ngày 02/09/1980 do các họa sĩ Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Thị Sâm thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 28/8/1985 do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 6/12/1985 do họa sĩ Lê Thanh Đức thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1990). Phát hành ngày 1/9/1990 do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1995). Phát hành ngày 14/8/1995 do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Bưu chính - Viễn thông phát hành bộ tem “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” thể hiện hình ảnh đặc trưng của 54 dân tộc sinh sống trên dải đất Việt. Ngày phát hành 30/8/2005.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quốc khánh Việt Nam qua những cánh tem thư
Ngày cập nhật 31/08/2018

Các bộ tem về đề tài kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 như những nhân chứng lịch sử thể hiện quá trình hình thành và phát triển của nước Việt Nam sau nhiều năm đấu tranh đã giành được độc lập, chủ quyền dân tộc. 

Khi đất nước còn khó khăn, tem thư đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải thông tin liên lạc. Giờ đây, những con tem ít được sử dụng trong đời sống hàng ngày bởi sự phát triển của thư điện tử (email) và các loại loại hình chuyển phát khác. Mặc dù vậy, các bộ tem nói chung và bộ tem về đề tài kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/09/1945 - 02/09/2018 nói riêng có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là những dấu ấn ghi lại hình ảnh lịch sử qua mỗi thời kỳ của đất nước.

Ngày 02/9/1946, nhân kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945), Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phát hành ngày 2/9/1946 do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 12 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1957). Phát hành ngày 02/09/1957 do họa sĩ Ngô Tôn Đệ thiết kế

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 15 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1960). Phát hành ngày 2/9/1960 do các họa sĩ Bùi Trang Chước/Lê Phả thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 25 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1970). Phát hành ngày 2/9/1970 do các họa sĩ Trần Huy Khánh (679-680), Nguyễn Thế Hùng, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 30 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1975). Phát hành ngày 02/09/1975 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trần Huy Khánh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 33 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1978). Phát hành ngày 15/8/1978 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1980). Phát hành ngày 02/09/1980 do các họa sĩ Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Thị Sâm thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 28/8/1985 do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 6/12/1985 do họa sĩ Lê Thanh Đức thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1990). Phát hành ngày 1/9/1990 do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1995). Phát hành ngày 14/8/1995 do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Bưu chính - Viễn thông phát hành bộ tem “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” thể hiện hình ảnh đặc trưng của 54 dân tộc sinh sống trên dải đất Việt. Ngày phát hành 30/8/2005.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quốc khánh Việt Nam qua những cánh tem thư
Ngày cập nhật 31/08/2018

Các bộ tem về đề tài kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 như những nhân chứng lịch sử thể hiện quá trình hình thành và phát triển của nước Việt Nam sau nhiều năm đấu tranh đã giành được độc lập, chủ quyền dân tộc. 

Khi đất nước còn khó khăn, tem thư đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải thông tin liên lạc. Giờ đây, những con tem ít được sử dụng trong đời sống hàng ngày bởi sự phát triển của thư điện tử (email) và các loại loại hình chuyển phát khác. Mặc dù vậy, các bộ tem nói chung và bộ tem về đề tài kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/09/1945 - 02/09/2018 nói riêng có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là những dấu ấn ghi lại hình ảnh lịch sử qua mỗi thời kỳ của đất nước.

Ngày 02/9/1946, nhân kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945), Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phát hành ngày 2/9/1946 do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 12 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1957). Phát hành ngày 02/09/1957 do họa sĩ Ngô Tôn Đệ thiết kế

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 15 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1960). Phát hành ngày 2/9/1960 do các họa sĩ Bùi Trang Chước/Lê Phả thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 25 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1970). Phát hành ngày 2/9/1970 do các họa sĩ Trần Huy Khánh (679-680), Nguyễn Thế Hùng, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 30 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1975). Phát hành ngày 02/09/1975 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trần Huy Khánh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 33 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1978). Phát hành ngày 15/8/1978 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1980). Phát hành ngày 02/09/1980 do các họa sĩ Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Thị Sâm thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 28/8/1985 do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 6/12/1985 do họa sĩ Lê Thanh Đức thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1990). Phát hành ngày 1/9/1990 do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1995). Phát hành ngày 14/8/1995 do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Bưu chính - Viễn thông phát hành bộ tem “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” thể hiện hình ảnh đặc trưng của 54 dân tộc sinh sống trên dải đất Việt. Ngày phát hành 30/8/2005.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quốc khánh Việt Nam qua những cánh tem thư
Ngày cập nhật 31/08/2018

Các bộ tem về đề tài kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 như những nhân chứng lịch sử thể hiện quá trình hình thành và phát triển của nước Việt Nam sau nhiều năm đấu tranh đã giành được độc lập, chủ quyền dân tộc. 

Khi đất nước còn khó khăn, tem thư đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải thông tin liên lạc. Giờ đây, những con tem ít được sử dụng trong đời sống hàng ngày bởi sự phát triển của thư điện tử (email) và các loại loại hình chuyển phát khác. Mặc dù vậy, các bộ tem nói chung và bộ tem về đề tài kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/09/1945 - 02/09/2018 nói riêng có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là những dấu ấn ghi lại hình ảnh lịch sử qua mỗi thời kỳ của đất nước.

Ngày 02/9/1946, nhân kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945), Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phát hành ngày 2/9/1946 do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 12 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1957). Phát hành ngày 02/09/1957 do họa sĩ Ngô Tôn Đệ thiết kế

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 15 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1960). Phát hành ngày 2/9/1960 do các họa sĩ Bùi Trang Chước/Lê Phả thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 25 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1970). Phát hành ngày 2/9/1970 do các họa sĩ Trần Huy Khánh (679-680), Nguyễn Thế Hùng, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 30 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1975). Phát hành ngày 02/09/1975 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trần Huy Khánh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 33 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1978). Phát hành ngày 15/8/1978 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1980). Phát hành ngày 02/09/1980 do các họa sĩ Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Thị Sâm thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 28/8/1985 do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 6/12/1985 do họa sĩ Lê Thanh Đức thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1990). Phát hành ngày 1/9/1990 do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1995). Phát hành ngày 14/8/1995 do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Bưu chính - Viễn thông phát hành bộ tem “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” thể hiện hình ảnh đặc trưng của 54 dân tộc sinh sống trên dải đất Việt. Ngày phát hành 30/8/2005.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quốc khánh Việt Nam qua những cánh tem thư
Ngày cập nhật 31/08/2018

Các bộ tem về đề tài kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 như những nhân chứng lịch sử thể hiện quá trình hình thành và phát triển của nước Việt Nam sau nhiều năm đấu tranh đã giành được độc lập, chủ quyền dân tộc. 

Khi đất nước còn khó khăn, tem thư đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải thông tin liên lạc. Giờ đây, những con tem ít được sử dụng trong đời sống hàng ngày bởi sự phát triển của thư điện tử (email) và các loại loại hình chuyển phát khác. Mặc dù vậy, các bộ tem nói chung và bộ tem về đề tài kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/09/1945 - 02/09/2018 nói riêng có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là những dấu ấn ghi lại hình ảnh lịch sử qua mỗi thời kỳ của đất nước.

Ngày 02/9/1946, nhân kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945), Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phát hành ngày 2/9/1946 do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 12 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1957). Phát hành ngày 02/09/1957 do họa sĩ Ngô Tôn Đệ thiết kế

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 15 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1960). Phát hành ngày 2/9/1960 do các họa sĩ Bùi Trang Chước/Lê Phả thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 25 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1970). Phát hành ngày 2/9/1970 do các họa sĩ Trần Huy Khánh (679-680), Nguyễn Thế Hùng, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 30 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1975). Phát hành ngày 02/09/1975 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trần Huy Khánh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 33 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1978). Phát hành ngày 15/8/1978 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1980). Phát hành ngày 02/09/1980 do các họa sĩ Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Thị Sâm thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 28/8/1985 do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 6/12/1985 do họa sĩ Lê Thanh Đức thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1990). Phát hành ngày 1/9/1990 do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1995). Phát hành ngày 14/8/1995 do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Bưu chính - Viễn thông phát hành bộ tem “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” thể hiện hình ảnh đặc trưng của 54 dân tộc sinh sống trên dải đất Việt. Ngày phát hành 30/8/2005.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quốc khánh Việt Nam qua những cánh tem thư
Ngày cập nhật 31/08/2018

Các bộ tem về đề tài kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 như những nhân chứng lịch sử thể hiện quá trình hình thành và phát triển của nước Việt Nam sau nhiều năm đấu tranh đã giành được độc lập, chủ quyền dân tộc. 

Khi đất nước còn khó khăn, tem thư đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải thông tin liên lạc. Giờ đây, những con tem ít được sử dụng trong đời sống hàng ngày bởi sự phát triển của thư điện tử (email) và các loại loại hình chuyển phát khác. Mặc dù vậy, các bộ tem nói chung và bộ tem về đề tài kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/09/1945 - 02/09/2018 nói riêng có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là những dấu ấn ghi lại hình ảnh lịch sử qua mỗi thời kỳ của đất nước.

Ngày 02/9/1946, nhân kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945), Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phát hành ngày 2/9/1946 do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 12 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1957). Phát hành ngày 02/09/1957 do họa sĩ Ngô Tôn Đệ thiết kế

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 15 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1960). Phát hành ngày 2/9/1960 do các họa sĩ Bùi Trang Chước/Lê Phả thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 25 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1970). Phát hành ngày 2/9/1970 do các họa sĩ Trần Huy Khánh (679-680), Nguyễn Thế Hùng, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 30 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1975). Phát hành ngày 02/09/1975 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trần Huy Khánh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 33 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1978). Phát hành ngày 15/8/1978 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1980). Phát hành ngày 02/09/1980 do các họa sĩ Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Thị Sâm thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 28/8/1985 do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 6/12/1985 do họa sĩ Lê Thanh Đức thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1990). Phát hành ngày 1/9/1990 do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1995). Phát hành ngày 14/8/1995 do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Bưu chính - Viễn thông phát hành bộ tem “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” thể hiện hình ảnh đặc trưng của 54 dân tộc sinh sống trên dải đất Việt. Ngày phát hành 30/8/2005.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quốc khánh Việt Nam qua những cánh tem thư
Ngày cập nhật 31/08/2018

Các bộ tem về đề tài kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 như những nhân chứng lịch sử thể hiện quá trình hình thành và phát triển của nước Việt Nam sau nhiều năm đấu tranh đã giành được độc lập, chủ quyền dân tộc. 

Khi đất nước còn khó khăn, tem thư đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải thông tin liên lạc. Giờ đây, những con tem ít được sử dụng trong đời sống hàng ngày bởi sự phát triển của thư điện tử (email) và các loại loại hình chuyển phát khác. Mặc dù vậy, các bộ tem nói chung và bộ tem về đề tài kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/09/1945 - 02/09/2018 nói riêng có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là những dấu ấn ghi lại hình ảnh lịch sử qua mỗi thời kỳ của đất nước.

Ngày 02/9/1946, nhân kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945), Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phát hành ngày 2/9/1946 do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 12 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1957). Phát hành ngày 02/09/1957 do họa sĩ Ngô Tôn Đệ thiết kế

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 15 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1960). Phát hành ngày 2/9/1960 do các họa sĩ Bùi Trang Chước/Lê Phả thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 25 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1970). Phát hành ngày 2/9/1970 do các họa sĩ Trần Huy Khánh (679-680), Nguyễn Thế Hùng, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 30 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1975). Phát hành ngày 02/09/1975 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trần Huy Khánh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 33 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1978). Phát hành ngày 15/8/1978 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1980). Phát hành ngày 02/09/1980 do các họa sĩ Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Thị Sâm thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 28/8/1985 do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 6/12/1985 do họa sĩ Lê Thanh Đức thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1990). Phát hành ngày 1/9/1990 do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1995). Phát hành ngày 14/8/1995 do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Bưu chính - Viễn thông phát hành bộ tem “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” thể hiện hình ảnh đặc trưng của 54 dân tộc sinh sống trên dải đất Việt. Ngày phát hành 30/8/2005.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quốc khánh Việt Nam qua những cánh tem thư
Ngày cập nhật 31/08/2018

Các bộ tem về đề tài kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 như những nhân chứng lịch sử thể hiện quá trình hình thành và phát triển của nước Việt Nam sau nhiều năm đấu tranh đã giành được độc lập, chủ quyền dân tộc. 

Khi đất nước còn khó khăn, tem thư đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải thông tin liên lạc. Giờ đây, những con tem ít được sử dụng trong đời sống hàng ngày bởi sự phát triển của thư điện tử (email) và các loại loại hình chuyển phát khác. Mặc dù vậy, các bộ tem nói chung và bộ tem về đề tài kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/09/1945 - 02/09/2018 nói riêng có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là những dấu ấn ghi lại hình ảnh lịch sử qua mỗi thời kỳ của đất nước.

Ngày 02/9/1946, nhân kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945), Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phát hành ngày 2/9/1946 do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 12 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1957). Phát hành ngày 02/09/1957 do họa sĩ Ngô Tôn Đệ thiết kế

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 15 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1960). Phát hành ngày 2/9/1960 do các họa sĩ Bùi Trang Chước/Lê Phả thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 25 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1970). Phát hành ngày 2/9/1970 do các họa sĩ Trần Huy Khánh (679-680), Nguyễn Thế Hùng, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 30 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1975). Phát hành ngày 02/09/1975 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trần Huy Khánh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 33 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1978). Phát hành ngày 15/8/1978 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1980). Phát hành ngày 02/09/1980 do các họa sĩ Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Thị Sâm thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 28/8/1985 do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 6/12/1985 do họa sĩ Lê Thanh Đức thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1990). Phát hành ngày 1/9/1990 do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1995). Phát hành ngày 14/8/1995 do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Bưu chính - Viễn thông phát hành bộ tem “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” thể hiện hình ảnh đặc trưng của 54 dân tộc sinh sống trên dải đất Việt. Ngày phát hành 30/8/2005.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quay lại12345Xem tiếp
Quốc khánh Việt Nam qua những cánh tem thư
Ngày cập nhật 31/08/2018

Các bộ tem về đề tài kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 như những nhân chứng lịch sử thể hiện quá trình hình thành và phát triển của nước Việt Nam sau nhiều năm đấu tranh đã giành được độc lập, chủ quyền dân tộc. 

Khi đất nước còn khó khăn, tem thư đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải thông tin liên lạc. Giờ đây, những con tem ít được sử dụng trong đời sống hàng ngày bởi sự phát triển của thư điện tử (email) và các loại loại hình chuyển phát khác. Mặc dù vậy, các bộ tem nói chung và bộ tem về đề tài kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/09/1945 - 02/09/2018 nói riêng có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là những dấu ấn ghi lại hình ảnh lịch sử qua mỗi thời kỳ của đất nước.

Ngày 02/9/1946, nhân kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945), Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phát hành ngày 2/9/1946 do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 12 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1957). Phát hành ngày 02/09/1957 do họa sĩ Ngô Tôn Đệ thiết kế

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 15 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1960). Phát hành ngày 2/9/1960 do các họa sĩ Bùi Trang Chước/Lê Phả thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 25 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1970). Phát hành ngày 2/9/1970 do các họa sĩ Trần Huy Khánh (679-680), Nguyễn Thế Hùng, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 30 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1975). Phát hành ngày 02/09/1975 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trần Huy Khánh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 33 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1978). Phát hành ngày 15/8/1978 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1980). Phát hành ngày 02/09/1980 do các họa sĩ Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Thị Sâm thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 28/8/1985 do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 6/12/1985 do họa sĩ Lê Thanh Đức thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1990). Phát hành ngày 1/9/1990 do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1995). Phát hành ngày 14/8/1995 do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Bưu chính - Viễn thông phát hành bộ tem “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” thể hiện hình ảnh đặc trưng của 54 dân tộc sinh sống trên dải đất Việt. Ngày phát hành 30/8/2005.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quốc khánh Việt Nam qua những cánh tem thư
Ngày cập nhật 31/08/2018

Các bộ tem về đề tài kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 như những nhân chứng lịch sử thể hiện quá trình hình thành và phát triển của nước Việt Nam sau nhiều năm đấu tranh đã giành được độc lập, chủ quyền dân tộc. 

Khi đất nước còn khó khăn, tem thư đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải thông tin liên lạc. Giờ đây, những con tem ít được sử dụng trong đời sống hàng ngày bởi sự phát triển của thư điện tử (email) và các loại loại hình chuyển phát khác. Mặc dù vậy, các bộ tem nói chung và bộ tem về đề tài kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/09/1945 - 02/09/2018 nói riêng có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là những dấu ấn ghi lại hình ảnh lịch sử qua mỗi thời kỳ của đất nước.

Ngày 02/9/1946, nhân kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945), Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phát hành ngày 2/9/1946 do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 12 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1957). Phát hành ngày 02/09/1957 do họa sĩ Ngô Tôn Đệ thiết kế

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 15 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1960). Phát hành ngày 2/9/1960 do các họa sĩ Bùi Trang Chước/Lê Phả thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 25 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1970). Phát hành ngày 2/9/1970 do các họa sĩ Trần Huy Khánh (679-680), Nguyễn Thế Hùng, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 30 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1975). Phát hành ngày 02/09/1975 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trần Huy Khánh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 33 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1978). Phát hành ngày 15/8/1978 do các họa sĩ Đỗ Việt Tuấn, Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1980). Phát hành ngày 02/09/1980 do các họa sĩ Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Thị Sâm thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 28/8/1985 do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1985). Phát hành ngày 6/12/1985 do họa sĩ Lê Thanh Đức thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1990). Phát hành ngày 1/9/1990 do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế.

Bộ tem kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1995). Phát hành ngày 14/8/1995 do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Bưu chính - Viễn thông phát hành bộ tem “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” thể hiện hình ảnh đặc trưng của 54 dân tộc sinh sống trên dải đất Việt. Ngày phát hành 30/8/2005.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.696.192
Truy cập hiện tại 1.196