Tìm kiếm tin tức
Đón xem “Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn”
Ngày cập nhật 24/08/2018

Triển lãm dự kiến diễn ra từ 7/9 đến 2/12, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới và 15 năm Nhã nhạc cung đình Huế được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

Biểu tượng rồng trên mũ xung thiên của vua Nguyễn

Rồng năm móng và chim phượng là hai biểu tượng cao quý của chế độ quân chủ, gắn liền với hình ảnh của vua và hoàng hậu. Với đề tài trang trí chủ đạo là hai biểu tượng này, những nghệ nhân, người thợ thủ công xưa đã tạo nên những vật ngự dụng vô cùng công phu và tinh tế.

Triển lãm “Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn” trưng bày hơn 60 hiện vật gồm: kim bảo, kim sách, các đồ tự khí, văn phòng tứ bảo, những vật dụng dùng trong đời sống sinh hoạt, nghi lễ cung đình; được làm từ các chất liệu quý hiếm như: vàng, bạc, đá quý, ngọc, đồi mồi... Đây là những báu vật vô giá về giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuật của một thời đại và đồng thời minh chứng cho tài nghệ khéo léo của các nghệ nhân xưa.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đón xem “Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn”
Ngày cập nhật 24/08/2018

Triển lãm dự kiến diễn ra từ 7/9 đến 2/12, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới và 15 năm Nhã nhạc cung đình Huế được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

Biểu tượng rồng trên mũ xung thiên của vua Nguyễn

Rồng năm móng và chim phượng là hai biểu tượng cao quý của chế độ quân chủ, gắn liền với hình ảnh của vua và hoàng hậu. Với đề tài trang trí chủ đạo là hai biểu tượng này, những nghệ nhân, người thợ thủ công xưa đã tạo nên những vật ngự dụng vô cùng công phu và tinh tế.

Triển lãm “Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn” trưng bày hơn 60 hiện vật gồm: kim bảo, kim sách, các đồ tự khí, văn phòng tứ bảo, những vật dụng dùng trong đời sống sinh hoạt, nghi lễ cung đình; được làm từ các chất liệu quý hiếm như: vàng, bạc, đá quý, ngọc, đồi mồi... Đây là những báu vật vô giá về giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuật của một thời đại và đồng thời minh chứng cho tài nghệ khéo léo của các nghệ nhân xưa.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đón xem “Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn”
Ngày cập nhật 24/08/2018

Triển lãm dự kiến diễn ra từ 7/9 đến 2/12, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới và 15 năm Nhã nhạc cung đình Huế được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

Biểu tượng rồng trên mũ xung thiên của vua Nguyễn

Rồng năm móng và chim phượng là hai biểu tượng cao quý của chế độ quân chủ, gắn liền với hình ảnh của vua và hoàng hậu. Với đề tài trang trí chủ đạo là hai biểu tượng này, những nghệ nhân, người thợ thủ công xưa đã tạo nên những vật ngự dụng vô cùng công phu và tinh tế.

Triển lãm “Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn” trưng bày hơn 60 hiện vật gồm: kim bảo, kim sách, các đồ tự khí, văn phòng tứ bảo, những vật dụng dùng trong đời sống sinh hoạt, nghi lễ cung đình; được làm từ các chất liệu quý hiếm như: vàng, bạc, đá quý, ngọc, đồi mồi... Đây là những báu vật vô giá về giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuật của một thời đại và đồng thời minh chứng cho tài nghệ khéo léo của các nghệ nhân xưa.

Nguồn: http://baothuathienhue.vn

 

Các tin khác