Tìm kiếm tin tức
Phong Điền: Những điểm nhấn đầu tiên trong việc triển khai thực hiện chủ trương 1+1, mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội
Ngày cập nhật 16/07/2019

Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên trong năm 2019, ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phong Điền đã ban hành hướng dẫn số 02-HD/DTN, ngày 03/01/2019 về việc triển khai nội dung “1+1”. Đến tháng 6/2019, hầu hết các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện thực hiện tốt nội dung này, đem lại hiệu quả trong việc tập hợp thanh niên, mở rộng tổ chức Đoàn, Hội.

Theo đó văn bản hướng dẫn tập trung vào các nội dung trọng tâm bao gồm: Quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, chi hội nhiệm vụ công tác vận động quần chúng vào tổ chức để nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh; Việc giới thiệu, tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi đoàn, chi hội và từng đoàn viên, hội viên. Trong thời gian (1 năm) mỗi đoàn viên, hội viên phải vận động, giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong việc thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên; Mỗi chi đoàn, chi hội cần xây dựng kế hoạch tập hợp thanh niên, đề ra mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể, đa dạng hóa phương thức tập hợp sinh động, thiết thực với giai đoạn mới, trong đó lấy “chủ trương 1 + 1” làm phương thức chủ đạo.

Thực hiện hướng dẫn, trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, bí thư chi đoàn phổ biến đến đoàn viên nắm được về chủ trương 1 + 1, từ đó, giúp đoàn viên trong chi đoàn có nhận thức đúng về chủ trương, có hành động cụ thể góp phần tuyên truyền, vận động, tập hợp thanh niên tham gia hoạt động chung do tổ chức Đoàn, Hội phát động, tổ chức.  Trong các dịp có hoạt động Đoàn sôi nổi, đoàn viên thu hút thanh niên tham gia; Đoàn các  xã, thị trấn đa dạng hóa các mô hình, câu lạc bộ, các hoạt động triển khai tại đơn vị theo hướng ưu tiên lựa chọn tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu, mong muốn của thanh niên như: giải bóng đá thanh, thiếu nhi; các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội, Tháng Thanh niên, hoạt động hè hoặc các hoạt động văn nghệ của thôn, xóm, xã, phường, thị trấn nhằm thu hút động đảo thanh niên tham gia, góp sức, góp phần vào thành công chung của hoạt động phong trào.

* Một số hình ảnh:

Huyện Đoàn Phong Điền

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.859.582
Truy cập hiện tại 1.051