Tìm kiếm tin tức
Đoàn BCH Quân sự tỉnh: Triển khai 6 bài học lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang
Ngày cập nhật 14/07/2019

Ngày 13/7/2019, Đoàn BCH Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai 6 bài học lý luận chính trị cho hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Công an tỉnh.

Qua một buổi triển khai 6 bài học lý luận chính trị, hơn 150 đoàn viên Đoàn BCH Quân sự tỉnh đã được học tập những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí minh - nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh – người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh –Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ Đoàn BCH Quân sự tỉnh nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ Đoàn, đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao tinh thần xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đoàn BCH Quân sự tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.859.433
Truy cập hiện tại 981