Tìm kiếm tin tức
Những lời dạy của Bác Hồ với thanh thiếu nhi
Ngày cập nhật 20/05/2019

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho thanh thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.

Nguồn: http://doanthanhnien.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quay lại12345Xem tiếp
Những lời dạy của Bác Hồ với thanh thiếu nhi
Ngày cập nhật 20/05/2019

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho thanh thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.

Nguồn: http://doanthanhnien.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Những lời dạy của Bác Hồ với thanh thiếu nhi
Ngày cập nhật 20/05/2019

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho thanh thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.

Nguồn: http://doanthanhnien.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Những lời dạy của Bác Hồ với thanh thiếu nhi
Ngày cập nhật 20/05/2019

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho thanh thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.

Nguồn: http://doanthanhnien.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Những lời dạy của Bác Hồ với thanh thiếu nhi
Ngày cập nhật 20/05/2019

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho thanh thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.

Nguồn: http://doanthanhnien.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Những lời dạy của Bác Hồ với thanh thiếu nhi
Ngày cập nhật 20/05/2019

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho thanh thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.

Nguồn: http://doanthanhnien.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.866.281
Truy cập hiện tại 509