Tìm kiếm tin tức
Tập huấn công tác đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập Quốc tế, công tác đối ngoại năm 2018
Ngày cập nhật 12/10/2018

Sáng ngày 10/10/2018, tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức tập huấn công tác đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập Quốc tế, công tác đối ngoại năm 2018 cho hơn 130 cán bộ chuyên trách các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn và các cơ sở Đoàn trực thuộc.

 

Đến tham dự và báo cáo tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Đình Thành - UVBCH, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn đã cung cấp các thông tin về tình hình thế giới và khu vực; đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế; tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, về sự chủ động và tích cực tham gia các thể chế đa phương; Quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, về sự tham gia tích cực và các thành tích đạt được của Việt Nam trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao khu vực và thế giới; các hoạt động và lễ kỷ niệm các năm chẵn, năm tròn trong ngoại giao song phương và đa phương; thông tin các chương trình hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước; Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC); Cộng đồng ASEAN; Các Hiệp định thương mại tự do...

Nhìn chung qua buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ Đoàn đã được trang bị các kiến thức và kỹ năng đối ngoại cần thiết, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng công tác đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước và các địa phương trong giai đoạn hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Ban Tổ chức Kiểm tra

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tập huấn công tác đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập Quốc tế, công tác đối ngoại năm 2018
Ngày cập nhật 12/10/2018

Sáng ngày 10/10/2018, tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức tập huấn công tác đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập Quốc tế, công tác đối ngoại năm 2018 cho hơn 130 cán bộ chuyên trách các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn và các cơ sở Đoàn trực thuộc.

 

Đến tham dự và báo cáo tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Đình Thành - UVBCH, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn đã cung cấp các thông tin về tình hình thế giới và khu vực; đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế; tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, về sự chủ động và tích cực tham gia các thể chế đa phương; Quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, về sự tham gia tích cực và các thành tích đạt được của Việt Nam trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao khu vực và thế giới; các hoạt động và lễ kỷ niệm các năm chẵn, năm tròn trong ngoại giao song phương và đa phương; thông tin các chương trình hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước; Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC); Cộng đồng ASEAN; Các Hiệp định thương mại tự do...

Nhìn chung qua buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ Đoàn đã được trang bị các kiến thức và kỹ năng đối ngoại cần thiết, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng công tác đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước và các địa phương trong giai đoạn hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Ban Tổ chức Kiểm tra

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tập huấn công tác đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập Quốc tế, công tác đối ngoại năm 2018
Ngày cập nhật 12/10/2018

Sáng ngày 10/10/2018, tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức tập huấn công tác đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập Quốc tế, công tác đối ngoại năm 2018 cho hơn 130 cán bộ chuyên trách các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn và các cơ sở Đoàn trực thuộc.

 

Đến tham dự và báo cáo tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Đình Thành - UVBCH, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn đã cung cấp các thông tin về tình hình thế giới và khu vực; đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế; tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, về sự chủ động và tích cực tham gia các thể chế đa phương; Quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, về sự tham gia tích cực và các thành tích đạt được của Việt Nam trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao khu vực và thế giới; các hoạt động và lễ kỷ niệm các năm chẵn, năm tròn trong ngoại giao song phương và đa phương; thông tin các chương trình hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước; Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC); Cộng đồng ASEAN; Các Hiệp định thương mại tự do...

Nhìn chung qua buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ Đoàn đã được trang bị các kiến thức và kỹ năng đối ngoại cần thiết, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng công tác đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước và các địa phương trong giai đoạn hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Ban Tổ chức Kiểm tra

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tập huấn công tác đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập Quốc tế, công tác đối ngoại năm 2018
Ngày cập nhật 12/10/2018

Sáng ngày 10/10/2018, tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức tập huấn công tác đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập Quốc tế, công tác đối ngoại năm 2018 cho hơn 130 cán bộ chuyên trách các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn và các cơ sở Đoàn trực thuộc.

 

Đến tham dự và báo cáo tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Đình Thành - UVBCH, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn đã cung cấp các thông tin về tình hình thế giới và khu vực; đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế; tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, về sự chủ động và tích cực tham gia các thể chế đa phương; Quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, về sự tham gia tích cực và các thành tích đạt được của Việt Nam trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao khu vực và thế giới; các hoạt động và lễ kỷ niệm các năm chẵn, năm tròn trong ngoại giao song phương và đa phương; thông tin các chương trình hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước; Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC); Cộng đồng ASEAN; Các Hiệp định thương mại tự do...

Nhìn chung qua buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ Đoàn đã được trang bị các kiến thức và kỹ năng đối ngoại cần thiết, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng công tác đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước và các địa phương trong giai đoạn hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Ban Tổ chức Kiểm tra

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tập huấn công tác đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập Quốc tế, công tác đối ngoại năm 2018
Ngày cập nhật 12/10/2018

Sáng ngày 10/10/2018, tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức tập huấn công tác đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập Quốc tế, công tác đối ngoại năm 2018 cho hơn 130 cán bộ chuyên trách các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn và các cơ sở Đoàn trực thuộc.

 

Đến tham dự và báo cáo tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Đình Thành - UVBCH, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn đã cung cấp các thông tin về tình hình thế giới và khu vực; đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế; tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, về sự chủ động và tích cực tham gia các thể chế đa phương; Quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, về sự tham gia tích cực và các thành tích đạt được của Việt Nam trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao khu vực và thế giới; các hoạt động và lễ kỷ niệm các năm chẵn, năm tròn trong ngoại giao song phương và đa phương; thông tin các chương trình hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước; Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC); Cộng đồng ASEAN; Các Hiệp định thương mại tự do...

Nhìn chung qua buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ Đoàn đã được trang bị các kiến thức và kỹ năng đối ngoại cần thiết, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng công tác đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước và các địa phương trong giai đoạn hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Ban Tổ chức Kiểm tra

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tập huấn công tác đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập Quốc tế, công tác đối ngoại năm 2018
Ngày cập nhật 12/10/2018

Sáng ngày 10/10/2018, tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức tập huấn công tác đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập Quốc tế, công tác đối ngoại năm 2018 cho hơn 130 cán bộ chuyên trách các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn và các cơ sở Đoàn trực thuộc.

 

Đến tham dự và báo cáo tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Đình Thành - UVBCH, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn đã cung cấp các thông tin về tình hình thế giới và khu vực; đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế; tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, về sự chủ động và tích cực tham gia các thể chế đa phương; Quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, về sự tham gia tích cực và các thành tích đạt được của Việt Nam trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao khu vực và thế giới; các hoạt động và lễ kỷ niệm các năm chẵn, năm tròn trong ngoại giao song phương và đa phương; thông tin các chương trình hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước; Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC); Cộng đồng ASEAN; Các Hiệp định thương mại tự do...

Nhìn chung qua buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ Đoàn đã được trang bị các kiến thức và kỹ năng đối ngoại cần thiết, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng công tác đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước và các địa phương trong giai đoạn hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Ban Tổ chức Kiểm tra

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.504.442
Truy cập hiện tại 423