Tìm kiếm tin tức
Phú Vang: Triển khai phong trào “Ba không” trong ĐVTN
Ngày cập nhật 13/07/2018

Sáng ngày 13/7, tại trường THPT Nguyễn Sinh Cung, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang; Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai phong trào “ba không”, thu hút 150 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia.

 

 

Mỗi đoàn viên thanh niên cần nhận thức rõ vai trò của mình, năng động, sáng tạo trong lao động và học tập; không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần hình thành thế hệ thanh niên tiên tiến, khoa học, hiện đại, đáp ứng đòi hỏi của đất nước và thời đại hiện nay.

Hiện nay, tình trạng ĐVTN sử dụng ma tuý, tàng trữ may tuý trái phép đang ngày càng báo động, đa số đoàn viên thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ đã buôn bán ma tuý trái phép, để lại hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và gia đình xã hội. Đứng trước thực trạng, nhằm cung cấp, trang bị kiến thức cơ bản cho thanh niên và học sinh trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tiến hành triên khai cuộc vận động xây dựng Trường học “ba không” về tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh niên là: không thử, không giữ và không sử dung ma tuý, nhằm mục đích hạn chế tối đa các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Thông qua hoạt động, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, học sinh về việc chủ động tham gia phòng, chống ma tuý, thực hiện tốt phong trào “ba không”, góp phần ổn định trật tự tại cộng đồng dân cư và môi trường học tập.

Huyện Đoàn Phú Vang

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phú Vang: Triển khai phong trào “Ba không” trong ĐVTN
Ngày cập nhật 13/07/2018

Sáng ngày 13/7, tại trường THPT Nguyễn Sinh Cung, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang; Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai phong trào “ba không”, thu hút 150 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia.

 

 

Mỗi đoàn viên thanh niên cần nhận thức rõ vai trò của mình, năng động, sáng tạo trong lao động và học tập; không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần hình thành thế hệ thanh niên tiên tiến, khoa học, hiện đại, đáp ứng đòi hỏi của đất nước và thời đại hiện nay.

Hiện nay, tình trạng ĐVTN sử dụng ma tuý, tàng trữ may tuý trái phép đang ngày càng báo động, đa số đoàn viên thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ đã buôn bán ma tuý trái phép, để lại hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và gia đình xã hội. Đứng trước thực trạng, nhằm cung cấp, trang bị kiến thức cơ bản cho thanh niên và học sinh trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tiến hành triên khai cuộc vận động xây dựng Trường học “ba không” về tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh niên là: không thử, không giữ và không sử dung ma tuý, nhằm mục đích hạn chế tối đa các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Thông qua hoạt động, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, học sinh về việc chủ động tham gia phòng, chống ma tuý, thực hiện tốt phong trào “ba không”, góp phần ổn định trật tự tại cộng đồng dân cư và môi trường học tập.

Huyện Đoàn Phú Vang

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phú Vang: Triển khai phong trào “Ba không” trong ĐVTN
Ngày cập nhật 13/07/2018

Sáng ngày 13/7, tại trường THPT Nguyễn Sinh Cung, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang; Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai phong trào “ba không”, thu hút 150 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia.

 

 

Mỗi đoàn viên thanh niên cần nhận thức rõ vai trò của mình, năng động, sáng tạo trong lao động và học tập; không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần hình thành thế hệ thanh niên tiên tiến, khoa học, hiện đại, đáp ứng đòi hỏi của đất nước và thời đại hiện nay.

Hiện nay, tình trạng ĐVTN sử dụng ma tuý, tàng trữ may tuý trái phép đang ngày càng báo động, đa số đoàn viên thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ đã buôn bán ma tuý trái phép, để lại hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và gia đình xã hội. Đứng trước thực trạng, nhằm cung cấp, trang bị kiến thức cơ bản cho thanh niên và học sinh trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tiến hành triên khai cuộc vận động xây dựng Trường học “ba không” về tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh niên là: không thử, không giữ và không sử dung ma tuý, nhằm mục đích hạn chế tối đa các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Thông qua hoạt động, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, học sinh về việc chủ động tham gia phòng, chống ma tuý, thực hiện tốt phong trào “ba không”, góp phần ổn định trật tự tại cộng đồng dân cư và môi trường học tập.

Huyện Đoàn Phú Vang

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phú Vang: Triển khai phong trào “Ba không” trong ĐVTN
Ngày cập nhật 13/07/2018

Sáng ngày 13/7, tại trường THPT Nguyễn Sinh Cung, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang; Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai phong trào “ba không”, thu hút 150 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia.

 

 

Mỗi đoàn viên thanh niên cần nhận thức rõ vai trò của mình, năng động, sáng tạo trong lao động và học tập; không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần hình thành thế hệ thanh niên tiên tiến, khoa học, hiện đại, đáp ứng đòi hỏi của đất nước và thời đại hiện nay.

Hiện nay, tình trạng ĐVTN sử dụng ma tuý, tàng trữ may tuý trái phép đang ngày càng báo động, đa số đoàn viên thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ đã buôn bán ma tuý trái phép, để lại hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và gia đình xã hội. Đứng trước thực trạng, nhằm cung cấp, trang bị kiến thức cơ bản cho thanh niên và học sinh trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tiến hành triên khai cuộc vận động xây dựng Trường học “ba không” về tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh niên là: không thử, không giữ và không sử dung ma tuý, nhằm mục đích hạn chế tối đa các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Thông qua hoạt động, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, học sinh về việc chủ động tham gia phòng, chống ma tuý, thực hiện tốt phong trào “ba không”, góp phần ổn định trật tự tại cộng đồng dân cư và môi trường học tập.

Huyện Đoàn Phú Vang

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phú Vang: Triển khai phong trào “Ba không” trong ĐVTN
Ngày cập nhật 13/07/2018

Sáng ngày 13/7, tại trường THPT Nguyễn Sinh Cung, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang; Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai phong trào “ba không”, thu hút 150 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia.

 

 

Mỗi đoàn viên thanh niên cần nhận thức rõ vai trò của mình, năng động, sáng tạo trong lao động và học tập; không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần hình thành thế hệ thanh niên tiên tiến, khoa học, hiện đại, đáp ứng đòi hỏi của đất nước và thời đại hiện nay.

Hiện nay, tình trạng ĐVTN sử dụng ma tuý, tàng trữ may tuý trái phép đang ngày càng báo động, đa số đoàn viên thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ đã buôn bán ma tuý trái phép, để lại hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và gia đình xã hội. Đứng trước thực trạng, nhằm cung cấp, trang bị kiến thức cơ bản cho thanh niên và học sinh trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tiến hành triên khai cuộc vận động xây dựng Trường học “ba không” về tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh niên là: không thử, không giữ và không sử dung ma tuý, nhằm mục đích hạn chế tối đa các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Thông qua hoạt động, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, học sinh về việc chủ động tham gia phòng, chống ma tuý, thực hiện tốt phong trào “ba không”, góp phần ổn định trật tự tại cộng đồng dân cư và môi trường học tập.

Huyện Đoàn Phú Vang

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phú Vang: Triển khai phong trào “Ba không” trong ĐVTN
Ngày cập nhật 13/07/2018

Sáng ngày 13/7, tại trường THPT Nguyễn Sinh Cung, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang; Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai phong trào “ba không”, thu hút 150 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia.

 

 

Mỗi đoàn viên thanh niên cần nhận thức rõ vai trò của mình, năng động, sáng tạo trong lao động và học tập; không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần hình thành thế hệ thanh niên tiên tiến, khoa học, hiện đại, đáp ứng đòi hỏi của đất nước và thời đại hiện nay.

Hiện nay, tình trạng ĐVTN sử dụng ma tuý, tàng trữ may tuý trái phép đang ngày càng báo động, đa số đoàn viên thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ đã buôn bán ma tuý trái phép, để lại hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và gia đình xã hội. Đứng trước thực trạng, nhằm cung cấp, trang bị kiến thức cơ bản cho thanh niên và học sinh trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tiến hành triên khai cuộc vận động xây dựng Trường học “ba không” về tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh niên là: không thử, không giữ và không sử dung ma tuý, nhằm mục đích hạn chế tối đa các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Thông qua hoạt động, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, học sinh về việc chủ động tham gia phòng, chống ma tuý, thực hiện tốt phong trào “ba không”, góp phần ổn định trật tự tại cộng đồng dân cư và môi trường học tập.

Huyện Đoàn Phú Vang

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.754.279
Truy cập hiện tại 811