Tìm kiếm tin tức
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng
Ngày cập nhật 12/07/2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè – Kỳ nghỉ hồng năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, trong 02 ngày 06-07/7/2018, tại xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Vang tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”. Chiến dịch tập trung các nội dung trọng tâm, trọng điểm bằng các công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực, đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn khối CCQ tỉnh đã triển khai các hoạt động trọng tâm như: trao tặng bò giống cho 05 hộ gia đình khó khăn; tặng 15 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách; tặng 05 thẻ Bảo hiểm y tế cho các em học sinh; tổ chức tư vấn sức khoẻ, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 bà con nhân dân xã Phú Thanh; tập huấn Chăn nuôi heo trên nền đệm lót sinh học và Quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap cho nhân dân, thanh niên; xây dựng khu vui chơi, thể dục - thể thao cho thanh thiếu nhi trường Tiểu học Phú Thanh; Sơn và sữa nhà cho 09 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Sơn, quét tường rào cho các trường nầm non, tiểu học Phú Thanh và các hộ gia đình; giao lưu bóng đá thanh niên; tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ,.. ước tính tổng giá trị các hoạt động trên 90 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động của chiến dịch nhằm tập hợp và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức lao động tham gia các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng sâu và các xã nông thôn mới.

Ban Công tác Thanh niên

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng
Ngày cập nhật 12/07/2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè – Kỳ nghỉ hồng năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, trong 02 ngày 06-07/7/2018, tại xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Vang tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”. Chiến dịch tập trung các nội dung trọng tâm, trọng điểm bằng các công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực, đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn khối CCQ tỉnh đã triển khai các hoạt động trọng tâm như: trao tặng bò giống cho 05 hộ gia đình khó khăn; tặng 15 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách; tặng 05 thẻ Bảo hiểm y tế cho các em học sinh; tổ chức tư vấn sức khoẻ, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 bà con nhân dân xã Phú Thanh; tập huấn Chăn nuôi heo trên nền đệm lót sinh học và Quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap cho nhân dân, thanh niên; xây dựng khu vui chơi, thể dục - thể thao cho thanh thiếu nhi trường Tiểu học Phú Thanh; Sơn và sữa nhà cho 09 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Sơn, quét tường rào cho các trường nầm non, tiểu học Phú Thanh và các hộ gia đình; giao lưu bóng đá thanh niên; tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ,.. ước tính tổng giá trị các hoạt động trên 90 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động của chiến dịch nhằm tập hợp và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức lao động tham gia các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng sâu và các xã nông thôn mới.

Ban Công tác Thanh niên

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng
Ngày cập nhật 12/07/2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè – Kỳ nghỉ hồng năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, trong 02 ngày 06-07/7/2018, tại xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Vang tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”. Chiến dịch tập trung các nội dung trọng tâm, trọng điểm bằng các công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực, đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn khối CCQ tỉnh đã triển khai các hoạt động trọng tâm như: trao tặng bò giống cho 05 hộ gia đình khó khăn; tặng 15 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách; tặng 05 thẻ Bảo hiểm y tế cho các em học sinh; tổ chức tư vấn sức khoẻ, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 bà con nhân dân xã Phú Thanh; tập huấn Chăn nuôi heo trên nền đệm lót sinh học và Quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap cho nhân dân, thanh niên; xây dựng khu vui chơi, thể dục - thể thao cho thanh thiếu nhi trường Tiểu học Phú Thanh; Sơn và sữa nhà cho 09 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Sơn, quét tường rào cho các trường nầm non, tiểu học Phú Thanh và các hộ gia đình; giao lưu bóng đá thanh niên; tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ,.. ước tính tổng giá trị các hoạt động trên 90 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động của chiến dịch nhằm tập hợp và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức lao động tham gia các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng sâu và các xã nông thôn mới.

Ban Công tác Thanh niên

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng
Ngày cập nhật 12/07/2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè – Kỳ nghỉ hồng năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, trong 02 ngày 06-07/7/2018, tại xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Vang tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”. Chiến dịch tập trung các nội dung trọng tâm, trọng điểm bằng các công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực, đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn khối CCQ tỉnh đã triển khai các hoạt động trọng tâm như: trao tặng bò giống cho 05 hộ gia đình khó khăn; tặng 15 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách; tặng 05 thẻ Bảo hiểm y tế cho các em học sinh; tổ chức tư vấn sức khoẻ, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 bà con nhân dân xã Phú Thanh; tập huấn Chăn nuôi heo trên nền đệm lót sinh học và Quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap cho nhân dân, thanh niên; xây dựng khu vui chơi, thể dục - thể thao cho thanh thiếu nhi trường Tiểu học Phú Thanh; Sơn và sữa nhà cho 09 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Sơn, quét tường rào cho các trường nầm non, tiểu học Phú Thanh và các hộ gia đình; giao lưu bóng đá thanh niên; tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ,.. ước tính tổng giá trị các hoạt động trên 90 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động của chiến dịch nhằm tập hợp và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức lao động tham gia các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng sâu và các xã nông thôn mới.

Ban Công tác Thanh niên

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng
Ngày cập nhật 12/07/2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè – Kỳ nghỉ hồng năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, trong 02 ngày 06-07/7/2018, tại xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Vang tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”. Chiến dịch tập trung các nội dung trọng tâm, trọng điểm bằng các công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực, đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn khối CCQ tỉnh đã triển khai các hoạt động trọng tâm như: trao tặng bò giống cho 05 hộ gia đình khó khăn; tặng 15 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách; tặng 05 thẻ Bảo hiểm y tế cho các em học sinh; tổ chức tư vấn sức khoẻ, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 bà con nhân dân xã Phú Thanh; tập huấn Chăn nuôi heo trên nền đệm lót sinh học và Quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap cho nhân dân, thanh niên; xây dựng khu vui chơi, thể dục - thể thao cho thanh thiếu nhi trường Tiểu học Phú Thanh; Sơn và sữa nhà cho 09 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Sơn, quét tường rào cho các trường nầm non, tiểu học Phú Thanh và các hộ gia đình; giao lưu bóng đá thanh niên; tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ,.. ước tính tổng giá trị các hoạt động trên 90 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động của chiến dịch nhằm tập hợp và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức lao động tham gia các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng sâu và các xã nông thôn mới.

Ban Công tác Thanh niên

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng
Ngày cập nhật 12/07/2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè – Kỳ nghỉ hồng năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, trong 02 ngày 06-07/7/2018, tại xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Vang tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”. Chiến dịch tập trung các nội dung trọng tâm, trọng điểm bằng các công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực, đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn khối CCQ tỉnh đã triển khai các hoạt động trọng tâm như: trao tặng bò giống cho 05 hộ gia đình khó khăn; tặng 15 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách; tặng 05 thẻ Bảo hiểm y tế cho các em học sinh; tổ chức tư vấn sức khoẻ, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 bà con nhân dân xã Phú Thanh; tập huấn Chăn nuôi heo trên nền đệm lót sinh học và Quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap cho nhân dân, thanh niên; xây dựng khu vui chơi, thể dục - thể thao cho thanh thiếu nhi trường Tiểu học Phú Thanh; Sơn và sữa nhà cho 09 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Sơn, quét tường rào cho các trường nầm non, tiểu học Phú Thanh và các hộ gia đình; giao lưu bóng đá thanh niên; tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ,.. ước tính tổng giá trị các hoạt động trên 90 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động của chiến dịch nhằm tập hợp và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức lao động tham gia các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng sâu và các xã nông thôn mới.

Ban Công tác Thanh niên

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.771.781
Truy cập hiện tại 1.103