Tìm kiếm tin tức
Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày cập nhật 12/07/2018

Sáng 9/7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư và đoàn viên thanh toàn lực lượng học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

 

 

 

Các cán bộ, đoàn viên tham dự Hội nghị được báo cáo viên triển khai nội dung của 2 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Thông qua những mẩu chuyện kể về Bác đã làm rõ thêm những nội dung cốt lõi cần chú ý trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của người đứng đầu, của cán bộ, đoàn viên lực lượng công an trong giai đoạn hiện nay.

Việc triển khai chuyên đề giúp các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân hiểu sâu sắc hơn về giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó ra sức tu dưỡng đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, để xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cán bộ, đoàn viên và chiến sĩ CAND. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cán bộ, chiến sỹ công an.

Sau Hội nghị học tập chuyên đề, Đoàn Thanh niên Công an đã nắm vững các nội dung chuyên đề, tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018 thông qua nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đoàn mạnh hỗ trợ đắc lực cho Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Đoàn Công an tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày cập nhật 12/07/2018

Sáng 9/7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư và đoàn viên thanh toàn lực lượng học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

 

 

 

Các cán bộ, đoàn viên tham dự Hội nghị được báo cáo viên triển khai nội dung của 2 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Thông qua những mẩu chuyện kể về Bác đã làm rõ thêm những nội dung cốt lõi cần chú ý trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của người đứng đầu, của cán bộ, đoàn viên lực lượng công an trong giai đoạn hiện nay.

Việc triển khai chuyên đề giúp các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân hiểu sâu sắc hơn về giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó ra sức tu dưỡng đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, để xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cán bộ, đoàn viên và chiến sĩ CAND. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cán bộ, chiến sỹ công an.

Sau Hội nghị học tập chuyên đề, Đoàn Thanh niên Công an đã nắm vững các nội dung chuyên đề, tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018 thông qua nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đoàn mạnh hỗ trợ đắc lực cho Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Đoàn Công an tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày cập nhật 12/07/2018

Sáng 9/7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư và đoàn viên thanh toàn lực lượng học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

 

 

 

Các cán bộ, đoàn viên tham dự Hội nghị được báo cáo viên triển khai nội dung của 2 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Thông qua những mẩu chuyện kể về Bác đã làm rõ thêm những nội dung cốt lõi cần chú ý trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của người đứng đầu, của cán bộ, đoàn viên lực lượng công an trong giai đoạn hiện nay.

Việc triển khai chuyên đề giúp các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân hiểu sâu sắc hơn về giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó ra sức tu dưỡng đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, để xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cán bộ, đoàn viên và chiến sĩ CAND. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cán bộ, chiến sỹ công an.

Sau Hội nghị học tập chuyên đề, Đoàn Thanh niên Công an đã nắm vững các nội dung chuyên đề, tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018 thông qua nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đoàn mạnh hỗ trợ đắc lực cho Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Đoàn Công an tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày cập nhật 12/07/2018

Sáng 9/7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư và đoàn viên thanh toàn lực lượng học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

 

 

 

Các cán bộ, đoàn viên tham dự Hội nghị được báo cáo viên triển khai nội dung của 2 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Thông qua những mẩu chuyện kể về Bác đã làm rõ thêm những nội dung cốt lõi cần chú ý trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của người đứng đầu, của cán bộ, đoàn viên lực lượng công an trong giai đoạn hiện nay.

Việc triển khai chuyên đề giúp các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân hiểu sâu sắc hơn về giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó ra sức tu dưỡng đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, để xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cán bộ, đoàn viên và chiến sĩ CAND. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cán bộ, chiến sỹ công an.

Sau Hội nghị học tập chuyên đề, Đoàn Thanh niên Công an đã nắm vững các nội dung chuyên đề, tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018 thông qua nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đoàn mạnh hỗ trợ đắc lực cho Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Đoàn Công an tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày cập nhật 12/07/2018

Sáng 9/7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư và đoàn viên thanh toàn lực lượng học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

 

 

 

Các cán bộ, đoàn viên tham dự Hội nghị được báo cáo viên triển khai nội dung của 2 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Thông qua những mẩu chuyện kể về Bác đã làm rõ thêm những nội dung cốt lõi cần chú ý trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của người đứng đầu, của cán bộ, đoàn viên lực lượng công an trong giai đoạn hiện nay.

Việc triển khai chuyên đề giúp các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân hiểu sâu sắc hơn về giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó ra sức tu dưỡng đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, để xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cán bộ, đoàn viên và chiến sĩ CAND. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cán bộ, chiến sỹ công an.

Sau Hội nghị học tập chuyên đề, Đoàn Thanh niên Công an đã nắm vững các nội dung chuyên đề, tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018 thông qua nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đoàn mạnh hỗ trợ đắc lực cho Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Đoàn Công an tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày cập nhật 12/07/2018

Sáng 9/7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư và đoàn viên thanh toàn lực lượng học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

 

 

 

Các cán bộ, đoàn viên tham dự Hội nghị được báo cáo viên triển khai nội dung của 2 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Thông qua những mẩu chuyện kể về Bác đã làm rõ thêm những nội dung cốt lõi cần chú ý trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của người đứng đầu, của cán bộ, đoàn viên lực lượng công an trong giai đoạn hiện nay.

Việc triển khai chuyên đề giúp các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân hiểu sâu sắc hơn về giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó ra sức tu dưỡng đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, để xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cán bộ, đoàn viên và chiến sĩ CAND. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cán bộ, chiến sỹ công an.

Sau Hội nghị học tập chuyên đề, Đoàn Thanh niên Công an đã nắm vững các nội dung chuyên đề, tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018 thông qua nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đoàn mạnh hỗ trợ đắc lực cho Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Đoàn Công an tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.361.340
Truy cập hiện tại 1.285