Tìm kiếm tin tức
Nam Đông: Hội nghị học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi
Ngày cập nhật 05/09/2019

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chiều ngày 27/8/2019, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nam Đông tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” cho hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

 

Tại hội nghị, các đoàn viên thanh niên đã được nghe đồng chí Hồ thị Hằng – HUV, Bí thư Huyện Đoàn thông tin và quán triệt một số nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm” dành cho đoàn viên, thanh niên.

Thông qua hoạt động nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng đã triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt toàn huyện.

Huyện Đoàn Nam Đông

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nam Đông: Hội nghị học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi
Ngày cập nhật 05/09/2019

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chiều ngày 27/8/2019, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nam Đông tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” cho hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

 

Tại hội nghị, các đoàn viên thanh niên đã được nghe đồng chí Hồ thị Hằng – HUV, Bí thư Huyện Đoàn thông tin và quán triệt một số nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm” dành cho đoàn viên, thanh niên.

Thông qua hoạt động nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng đã triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt toàn huyện.

Huyện Đoàn Nam Đông

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nam Đông: Hội nghị học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi
Ngày cập nhật 05/09/2019

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chiều ngày 27/8/2019, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nam Đông tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” cho hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

 

Tại hội nghị, các đoàn viên thanh niên đã được nghe đồng chí Hồ thị Hằng – HUV, Bí thư Huyện Đoàn thông tin và quán triệt một số nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm” dành cho đoàn viên, thanh niên.

Thông qua hoạt động nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng đã triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt toàn huyện.

Huyện Đoàn Nam Đông

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nam Đông: Hội nghị học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi
Ngày cập nhật 05/09/2019

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chiều ngày 27/8/2019, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nam Đông tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” cho hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

 

Tại hội nghị, các đoàn viên thanh niên đã được nghe đồng chí Hồ thị Hằng – HUV, Bí thư Huyện Đoàn thông tin và quán triệt một số nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm” dành cho đoàn viên, thanh niên.

Thông qua hoạt động nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng đã triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt toàn huyện.

Huyện Đoàn Nam Đông

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nam Đông: Hội nghị học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi
Ngày cập nhật 05/09/2019

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chiều ngày 27/8/2019, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nam Đông tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” cho hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

 

Tại hội nghị, các đoàn viên thanh niên đã được nghe đồng chí Hồ thị Hằng – HUV, Bí thư Huyện Đoàn thông tin và quán triệt một số nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm” dành cho đoàn viên, thanh niên.

Thông qua hoạt động nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng đã triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt toàn huyện.

Huyện Đoàn Nam Đông

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nam Đông: Hội nghị học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi
Ngày cập nhật 05/09/2019

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chiều ngày 27/8/2019, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nam Đông tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” cho hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

 

Tại hội nghị, các đoàn viên thanh niên đã được nghe đồng chí Hồ thị Hằng – HUV, Bí thư Huyện Đoàn thông tin và quán triệt một số nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm” dành cho đoàn viên, thanh niên.

Thông qua hoạt động nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng đã triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt toàn huyện.

Huyện Đoàn Nam Đông

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.008.799
Truy cập hiện tại 660