Tìm kiếm tin tức
Chương trình văn nghệ “Vùng cao Nam Đông”
Ngày cập nhật 10/06/2019

Tối 08/6, tại Nhà Văn hóa xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình nghệ thuật với Chủ đề “Vùng cao Nam Đông” thu hút nhiều đoàn viên thanh niên và bà con dân tộc thiểu số đến tham gia. Đến dự và cổ vũ cho chương trình có đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí Trong Ban Thường vụ, đại diện các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

 

các tiết mục văn nghệ đều nhận được sự cổ vũ của đông đảo ĐVTN và bà con nhân dân, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn xã. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đã góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương và đã mang đến cho người dân địa phương một buổi tối vui vẻ, ý nghĩa.

Ban Đoàn kết Tập hơp Thanh niên

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chương trình văn nghệ “Vùng cao Nam Đông”
Ngày cập nhật 10/06/2019

Tối 08/6, tại Nhà Văn hóa xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình nghệ thuật với Chủ đề “Vùng cao Nam Đông” thu hút nhiều đoàn viên thanh niên và bà con dân tộc thiểu số đến tham gia. Đến dự và cổ vũ cho chương trình có đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí Trong Ban Thường vụ, đại diện các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

 

các tiết mục văn nghệ đều nhận được sự cổ vũ của đông đảo ĐVTN và bà con nhân dân, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn xã. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đã góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương và đã mang đến cho người dân địa phương một buổi tối vui vẻ, ý nghĩa.

Ban Đoàn kết Tập hơp Thanh niên

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chương trình văn nghệ “Vùng cao Nam Đông”
Ngày cập nhật 10/06/2019

Tối 08/6, tại Nhà Văn hóa xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình nghệ thuật với Chủ đề “Vùng cao Nam Đông” thu hút nhiều đoàn viên thanh niên và bà con dân tộc thiểu số đến tham gia. Đến dự và cổ vũ cho chương trình có đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí Trong Ban Thường vụ, đại diện các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

 

các tiết mục văn nghệ đều nhận được sự cổ vũ của đông đảo ĐVTN và bà con nhân dân, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn xã. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đã góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương và đã mang đến cho người dân địa phương một buổi tối vui vẻ, ý nghĩa.

Ban Đoàn kết Tập hơp Thanh niên

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chương trình văn nghệ “Vùng cao Nam Đông”
Ngày cập nhật 10/06/2019

Tối 08/6, tại Nhà Văn hóa xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình nghệ thuật với Chủ đề “Vùng cao Nam Đông” thu hút nhiều đoàn viên thanh niên và bà con dân tộc thiểu số đến tham gia. Đến dự và cổ vũ cho chương trình có đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí Trong Ban Thường vụ, đại diện các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

 

các tiết mục văn nghệ đều nhận được sự cổ vũ của đông đảo ĐVTN và bà con nhân dân, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn xã. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đã góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương và đã mang đến cho người dân địa phương một buổi tối vui vẻ, ý nghĩa.

Ban Đoàn kết Tập hơp Thanh niên

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chương trình văn nghệ “Vùng cao Nam Đông”
Ngày cập nhật 10/06/2019

Tối 08/6, tại Nhà Văn hóa xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình nghệ thuật với Chủ đề “Vùng cao Nam Đông” thu hút nhiều đoàn viên thanh niên và bà con dân tộc thiểu số đến tham gia. Đến dự và cổ vũ cho chương trình có đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí Trong Ban Thường vụ, đại diện các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

 

các tiết mục văn nghệ đều nhận được sự cổ vũ của đông đảo ĐVTN và bà con nhân dân, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn xã. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đã góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương và đã mang đến cho người dân địa phương một buổi tối vui vẻ, ý nghĩa.

Ban Đoàn kết Tập hơp Thanh niên

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chương trình văn nghệ “Vùng cao Nam Đông”
Ngày cập nhật 10/06/2019

Tối 08/6, tại Nhà Văn hóa xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình nghệ thuật với Chủ đề “Vùng cao Nam Đông” thu hút nhiều đoàn viên thanh niên và bà con dân tộc thiểu số đến tham gia. Đến dự và cổ vũ cho chương trình có đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí Trong Ban Thường vụ, đại diện các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

 

các tiết mục văn nghệ đều nhận được sự cổ vũ của đông đảo ĐVTN và bà con nhân dân, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn xã. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đã góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương và đã mang đến cho người dân địa phương một buổi tối vui vẻ, ý nghĩa.

Ban Đoàn kết Tập hơp Thanh niên

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.998.617
Truy cập hiện tại 1.193