Tìm kiếm tin tức
Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế: Tặng hoa cho các sản phụ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Ngày cập nhật 12/03/2019

Sáng ngày 8/3, Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng Khoa Sản – Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 tổ chức tặng hoa và thăm hỏi tất cả các sản phụ đang nằm viện tại Khoa nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

 

Dịp này, hơn 40 sản phụ đang nằm viện tại khoa đều nhận được những bông hoa tươi thắm đến từ các bác sĩ, điều dưỡng trẻ của khoa trao tặng. Món quà tuy nhỏ trong ngày Quốc tế Phụ nữ là cả tấm lòng của tập thể các y, bác sĩ trẻ nhằm mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười dành cho những sản phụ tại đây.

Đoàn Bệnh viện TW Huế

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế: Tặng hoa cho các sản phụ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Ngày cập nhật 12/03/2019

Sáng ngày 8/3, Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng Khoa Sản – Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 tổ chức tặng hoa và thăm hỏi tất cả các sản phụ đang nằm viện tại Khoa nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

 

Dịp này, hơn 40 sản phụ đang nằm viện tại khoa đều nhận được những bông hoa tươi thắm đến từ các bác sĩ, điều dưỡng trẻ của khoa trao tặng. Món quà tuy nhỏ trong ngày Quốc tế Phụ nữ là cả tấm lòng của tập thể các y, bác sĩ trẻ nhằm mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười dành cho những sản phụ tại đây.

Đoàn Bệnh viện TW Huế

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế: Tặng hoa cho các sản phụ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Ngày cập nhật 12/03/2019

Sáng ngày 8/3, Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng Khoa Sản – Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 tổ chức tặng hoa và thăm hỏi tất cả các sản phụ đang nằm viện tại Khoa nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

 

Dịp này, hơn 40 sản phụ đang nằm viện tại khoa đều nhận được những bông hoa tươi thắm đến từ các bác sĩ, điều dưỡng trẻ của khoa trao tặng. Món quà tuy nhỏ trong ngày Quốc tế Phụ nữ là cả tấm lòng của tập thể các y, bác sĩ trẻ nhằm mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười dành cho những sản phụ tại đây.

Đoàn Bệnh viện TW Huế

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế: Tặng hoa cho các sản phụ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Ngày cập nhật 12/03/2019

Sáng ngày 8/3, Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng Khoa Sản – Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 tổ chức tặng hoa và thăm hỏi tất cả các sản phụ đang nằm viện tại Khoa nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

 

Dịp này, hơn 40 sản phụ đang nằm viện tại khoa đều nhận được những bông hoa tươi thắm đến từ các bác sĩ, điều dưỡng trẻ của khoa trao tặng. Món quà tuy nhỏ trong ngày Quốc tế Phụ nữ là cả tấm lòng của tập thể các y, bác sĩ trẻ nhằm mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười dành cho những sản phụ tại đây.

Đoàn Bệnh viện TW Huế

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế: Tặng hoa cho các sản phụ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Ngày cập nhật 12/03/2019

Sáng ngày 8/3, Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng Khoa Sản – Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 tổ chức tặng hoa và thăm hỏi tất cả các sản phụ đang nằm viện tại Khoa nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

 

Dịp này, hơn 40 sản phụ đang nằm viện tại khoa đều nhận được những bông hoa tươi thắm đến từ các bác sĩ, điều dưỡng trẻ của khoa trao tặng. Món quà tuy nhỏ trong ngày Quốc tế Phụ nữ là cả tấm lòng của tập thể các y, bác sĩ trẻ nhằm mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười dành cho những sản phụ tại đây.

Đoàn Bệnh viện TW Huế

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế: Tặng hoa cho các sản phụ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Ngày cập nhật 12/03/2019

Sáng ngày 8/3, Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng Khoa Sản – Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 tổ chức tặng hoa và thăm hỏi tất cả các sản phụ đang nằm viện tại Khoa nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

 

Dịp này, hơn 40 sản phụ đang nằm viện tại khoa đều nhận được những bông hoa tươi thắm đến từ các bác sĩ, điều dưỡng trẻ của khoa trao tặng. Món quà tuy nhỏ trong ngày Quốc tế Phụ nữ là cả tấm lòng của tập thể các y, bác sĩ trẻ nhằm mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười dành cho những sản phụ tại đây.

Đoàn Bệnh viện TW Huế

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.357.425
Truy cập hiện tại 86