Tìm kiếm tin tức
Thành Đoàn Huế: Thực hiện chủ trương “Mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội”
Ngày cập nhật 14/07/2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi thành phố năm 2019, nhằm nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức, Ban Thường vụ Thành Đoàn đẩy mạnh triển khai “chủ trương 1 + 1”, mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

 

Thực hiện hướng dẫn của Thành Đoàn, các cơ sở Đoàn trực thuộc đều triển khai “chủ trương 1+1” phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị. Các cơ sở Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang, những thành tựu nổi bật và vị trí, vai trò, những đóng góp của tổ chức Đoàn, Hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển của đất nước tới các thanh niên chưa nằm trong tổ chức thông qua nhiều kênh khác nhau từ vận động trực tiếp, thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội facbook cá nhân, qua các phong trào, các hoạt động của đoàn địa phương, đơn vị qua đó nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn, Hội, giúp cho thanh niên thấy được niềm vinh dự và muốn tham gia vào tổ chức của Đoàn. Đặc biệt trong thực hiện các hoạt động, phong trào của Đoàn tại các địa phương, đơn vị như thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đều triển khai cho các đoàn viên vận động thanh niên nằm ngoài tổ chức cùng tham gia để cùng trải nghiệm hoạt động, tạo môi trường để họ thực hiện hoạt động, lan tỏa hoạt động của Đoàn để thu hút thanh niên vào tổ chức. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hình thức sinh hoạt toàn Đoàn, sinh hoạt cụm chi đoàn với nhiều nội dung phong phú và phân công các đoàn viên tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia.

Ngoài ra, để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên, các cấp bộ Đoàn quan tâm mở các lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn, tổ chức kết nạp đoàn vào các ngày lễ quan trọng của Đoàn, đất nước: ngày thành lập Đoàn (26/3), sinh nhật Bác (19/5), ngày Quốc khánh (2/9), ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10)… 

Đi đầu trong việc phát triển đoàn viên, trong đầu năm 2019, với sự giúp đỡ của các đoàn viên đi trước, sự nỗ lực của các đội viên, Đoàn trường THPT Quốc học Huế đã kết nạp hơn 100 đoàn viên mới, mở rộng quy mô, tăng thêm sức mạnh của tổ chức Đoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chủ trương "1+1" trên địa bàn thành phố hiện nay cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là tại địa bàn khu dân cư như: Một số cán bộ Đoàn, đoàn viên vẫn còn thụ động, thiếu sáng tạo, nhiệt huyết trong việc dìu dắt, theo dõi, tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội; một bộ phận thanh niên còn thờ ơ với tổ chức Đoàn, còn có những tư tưởng, lối sống thiếu lành mạnh; số thanh niên không có việc làm ổn định tại địa phương phải đi làm ăn xa nhiều ảnh hưởng đến công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên; các phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội vẫn chưa thực sự hiệu quả để tăng khả năng thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên vào tổ chức; là huyện miền núi nghèo, còn khó khăn trong công tác vận động xây dựng các sân chơi cho thanh niên…

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương "1+1" trong thời gian tới, các cơ sở Đoàn cần tiếp tục nâng cao lý tưởng, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của người đoàn viên trong việc thực hiện chủ trương đồng thời tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, sinh họat Đoàn theo hướng đa dạng, phù hợp với thị hiếu của thanh niên, đặc biệt chú trọng đến thanh niên tại địa bàn các khu dân cư nhằm tiếp tục nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn, Hội trong giai đoạn mới.

* Một số hình ảnh nổi bật:

Thành Đoàn Huế


 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.870.791
Truy cập hiện tại 1.899