Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền: Tổ chức Hội nghị triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị
Ngày cập nhật 14/07/2019

Sáng ngày 14/7/2019, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức hội nghị triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị với sự tham gia của 250 cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

 

Hội nghị đã triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị; triển khai chuyên đề phát huy dân chủ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi.

Có thể thấy rằng, việc triển khai đã giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Huyện Đoàn Quảng Điền 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày